ศึกปล่อยเงินกู้ออนไลน์เดือด

วันที่ 26 ม.ค. 2562 เวลา 11:41 น.
ศึกปล่อยเงินกู้ออนไลน์เดือด
กรุงศรีเชื่อแบงก์แข่งดิจิทัลดุเดือด คาดอี-เควายซีและอี-คอนเซนต์ ดันยอดขอช่องทางใหม่เพิ่มเป็น 10-15%

นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการกรุงศรีคอนซูมเมอร์ และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา เปิดเผยว่า ต้นทุนกระบวนการบนดิจิทัลต่ำมาก เมื่อเทียบกับช่องทางออฟไลน์ จึงทำให้เห็นธนาคารแข่งขันปล่อยดิจิทัล เลนดิ้งกันอย่างดุเดือดมากในปีนี้ สิ่งที่ เห็นชัด คือ การเปลี่ยนช่องทางขอกระบวนการสินเชื่อเท่านั้น ไม่คิดว่าดิจิทัลเลนดิ้งจะทำให้สินเชื่อโตกระชากไปมากกว่าเดิม

อย่างไรก็ตาม ดิจิทัลเลนดิ้งจะทำให้การปล่อยสินเชื่อโตเป็นพิเศษในกลุ่มคนที่มีรายได้น้อย หรือคนที่ไม่มีรายได้ประจำ ซึ่งเป็นคนที่เคยใช้นอกระบบและคนที่มักถูกธนาคารปฏิเสธสินเชื่อ จะเข้าถึงสินเชื่อจากธนาคารได้มากขึ้นจากการใช้ประมวลฐานข้อมูล (อินฟอร์เมชั่นเบสเลนดิ้ง) ที่นอกจากทำให้คนกลุ่มนี้ได้สินเชื่อแล้ว ยังได้ดอกเบี้ยถูกลงด้วยหากเครดิตดี

"คนกลุ่มนี้หากมาแบงก์ช่องทางปกติเขาอาจไม่ได้อนุมัติ แต่หากมาทางแพลตฟอร์มซึ่งเป็นแหล่งฐานข้อมูล มีระบบวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรม ก็มีโอกาสได้รับสินเชื่อที่ดอกเบี้ยตามความเสี่ยงได้" นายฐากร กล่าวนายฐากร กล่าวว่า การปล่อยสินเชื่อผ่านดิจิทัล (ดิจิทัลเลนดิ้ง) สำหรับสินเชื่อ ที่ไม่มีหลักประกัน คือ สินเชื่อบุคคล และบัตรเครดิต ในช่วงที่ผ่านมายังทำได้ไม่เต็มที่ โดยหลักเป็นช่องทางส่งใบสมัครสินเชื่อทางออนไลน์แต่กระบวนการจากนั้นยังเป็นออฟไลน์ในการรับเอกสารและยังต้องพาไปสาขา

ทั้งนี้ ในปีที่แล้ว ใบสมัครสินเชื่อที่มาจากช่องทางดิจิทัลและออนไลน์มีสัดส่วน 5% ของใบสมัครทั้งหมด หรือประมาณ 1 แสนใบสมัคร จากทั้งหมด 2 ล้านใบสมัคร อนุมัติไป 8 แสนราย ซึ่งคาดว่าหากสามารถใช้การยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-เควายซี) การขอข้อมูลเครดิตทางอิเล็กทรอนิกส์ (อี-คอนเซนต์) และระบบของดิจิทัลเลนดิ้งพร้อม เชื่อว่าสัดส่วนใบสมัครจากออนไลน์จะเพิ่มเป็น 10-15%

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่สมัครสินเชื่อทางออนไลน์มีอัตราอนุมัติสินเชื่อสูงกว่าค่าเฉลี่ย และคุณภาพหนี้ดีกว่าปกติ เนื่องจากลูกค้ามีความต้องการสินเชื่อจริง และเข้ามาสมัครด้วยตัวเอง ต่างจากช่องทางออฟไลน์ที่ทำตลาดเชิงรุกกระตุ้นให้คนมาสมัคร ซึ่งมีคนที่ไม่ผ่านมาตรฐานคัดกรองอ์ยู่ด้วน,

บทความแนะนำ