งดจ่ายเช็คคืนภาษี

  • วันที่ 25 ม.ค. 2562 เวลา 07:44 น.

งดจ่ายเช็คคืนภาษี

สรรพากร เผยคนที่ไม่มีบัญชีพร้อมเพย์ จะได้รับหนังสือคืนภาษี ค.21 แทนเช็คเอาไปเป็นหลักฐานให้ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า สำหรับผู้เสียภาษีที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91) ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งทางเว็บไซต์ www.rd.go.th และทาง RD Smart Tax Application และมีความประสงค์ขอคืนภาษี ในกรณีที่ไม่เคยมีการลงทะเบียนพร้อมเพย์ไว้ ทางกรมสรรพากรจะออกหนังสือคืนเงินภาษีที่เรียกว่า ค.21 เพื่อให้นำหนังสือขอคืนภาษีแจ้งให้ธนาคาร 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชน เป็นเอกสารยืนยันโอนเงินเข้าบัญชี ทั้งนี้ เบื้องต้นธนาคารจะแนะนำให้ ผู้เสียภาษีทำการเปิดบัญชีพร้อมเพย์ เพื่อรับเงินคืนก่อน และกรณีที่ยืนยันว่าจะไม่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ ก็จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีผู้เสียภาษี หากไม่มีบัญชี ก็ต้องเปิดบัญชีใหม่ หรือหากไม่เปิดบัญชีใหม่ ก็จะต้องซื้อเป็นบัตรอี-มันนี่

นายปิ่นสาย กล่าวว่า ในปีนี้กรมสรรพากรยกเลิกการจ่ายเช็คคืนภาษี เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเช็คคืนภาษีส่งไม่ถึงมือผู้รับหรือเช็คคืนภาษีสูญหาย อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายของประเทศ โดยสถิติการขอคืนภาษีในปีภาษี 2560 พบว่าผู้ขอคืนภาษีส่วนใหญ่มีบัญชีพร้อมเพย์มากกว่า 70%

ข่าวอื่นๆ