เปิดตัว ‘เสี่ยงสูง.com’

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 11:40 น.
เปิดตัว ‘เสี่ยงสูง.com’
เรื่อง ชัตน์วรี 

กระแสการลงทุนใหม่ๆ เงินสกุลดิจิทัลหรือคริปโทเคอเรนซี เช่น บิตคอยน์ รวมไปถึงสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ใครๆ ว่าเป็นการลงทุนของคนสมัยใหม่ รวยเร็ว... แต่ช้าก่อน ก็มีสิทธิ จนเร็ว...ด้วยเหมือนกัน

ดังนั้น ก่อนลงทุนอะไรเราต้องศึกษาข้อมูลอย่างรวบคอบและอย่า “โลภ” เพราะในโลกนี้ความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงตามไปด้วย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ก.ล.ต.) เปิดตัว เสี่ยงสูง.com สำหรับผู้ที่สนใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อทำความรู้จักกับสินทรัพย์ดิจิทัลเบื้องต้นกับ 4 หัวข้อหลักประกอบด้วย รู้เขา รู้เรา รู้ระวัง และรู้บทบาท ก.ล.ต.

v “รู้เขา” เป็นหัวข้อที่แนะนำให้รู้จักสินทรัพย์ดิจิทัล ได้แก่ คริปโทเคอเรนซีโทเคนดิจิทัล รู้จักคนขาย และกลไกของบล็อกเชนหรือระบบฐานข้อมูลแบบกระจายศูนย์มีกลไกที่ทำให้เกิดการทำธุรกรรมได้โดยไม่ต้องอาศัยคนกลาง รวมถึงลิงค์เพื่อตรวจสอบนิยามตามกฎหมายการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

v “รู้เรา” เป็นหัวข้อให้ผู้ลงทุนมีเช็กลิสต์ตรวจสอบความพร้อมก่อนตัดสินใจลงทุนว่าเข้าใจสินทรัพย์ดิจิทัลหรือไม่ เข้าใจสิทธิที่จะได้รับจากสินทรัพย์ดิจิทัล เข้าใจและรับความเสี่ยงจากการลงทุน หากต้องเสียเงินลงทุนทั้งจำนวน

v “รู้ระวัง” เป็นหัวข้อที่เพิ่มความตระหนักให้แก่ประชาชนได้ทราบถึงสิ่งที่ต้องระมัดระวังหากจะลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล และให้พึงตระหนักว่าการกำกับดูแลโดยหน่วยงานภาครัฐจะช่วยลดความเสี่ยงได้เพียงบางส่วนเท่านั้น เช่น ความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวง การถูกเอาเปรียบจากการดำเนินธุรกิจที่ไม่เป็นธรรม เป็นต้น อย่างไรก็ตามความเสี่ยงในด้านอื่นๆ ยังคงมีอยู่ เช่น ความเสี่ยงทางธุรกิจของกิจการ ความเสี่ยงจากราคาสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผันผวน เป็นต้น

v “รู้บทบาท ก.ล.ต.” เป็นหัวข้อที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการกำกับดูแลของ ก.ล.ต.ครอบคลุมทั้งการกำกับดูแลการเสนอขายโทเคนต่อประชาชน (ตลาดแรก) และการกำกับดูแลตัวกลางในการซื้อขายแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัล (ตลาดรอง) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลข่าวสารที่อัพเดทอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาและทำความเข้าใจก่อนจะลงทุน

รพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าวว่า สินทรัพย์ดิจิทัลมีประโยชน์ในการนำมาใช้เป็นเครื่องมือระดมทุนต่อประชาชน และเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน อย่างไรก็ดีเป็นสินทรัพย์ที่เสี่ยงสูง จึงเป็นตลาดของคนในกลุ่มแฟนพันธุ์แท้ที่มีความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีอย่างดีเท่านั้น ไม่ใช่ตลาดของผู้ลงทุนทั่วไป

ที่ผ่านมา ก.ล.ต.พบว่ามีผู้อาศัยจังหวะในการหลอกลวงประชาชนโดยอ้างสินทรัพย์ดิจิทัล จึงเป็นเหตุให้ ก.ล.ต.ต้องออกมาเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังอย่างต่อเนื่อง การเปิดตัวไมโครไซต์ “เสี่ยงสูง.com” จึงเป็นศูนย์รวมข้อมูลที่จำเป็นสำหรับคนทั่วไปที่สนใจก่อนคิดลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล” และยังได้มีการเผยแพร่ VDO Clip “3 ขบวนชวนเสี่ยง” เพื่อให้ความรู้และเตือนประชาชนในรูปแบบที่เข้าใจง่าย โดยสามารถเข้าชมได้ที่ไมโครไซต์ https://เสี่ยงสูง.com/ หรือ YouTube Channel “ThaiSEC”

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต