บังคับคดีดันทรัพย์4.6หมื่นล.

วันที่ 17 ม.ค. 2562 เวลา 08:41 น.
บังคับคดีดันทรัพย์4.6หมื่นล.
กรมบังคับคดี โชว์ผลงานไตรมาสแรกผลักดันทรัพย์ 4.6 หมื่นล้าน เตรียมรับยึดทรัพย์คดีปกครองหน่วยงานรัฐ-อปท.กว่าแสนล้าน

น.ส.รื่นวดี สุวรรณมงคล อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาสแรกประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สามารถผลักดันทรัพย์สินได้ 4.62 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 35.60% จากเป้าหมายปีนี้จะผลักดันทรัพย์ 1.3 แสนล้านบาท ทั้งนี้เป็นผลจากการทำงานเชิงรุกทั่วประเทศ

สำหรับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในชั้นบังคับคดี มีเรื่องเข้าสู่การไกล่เกลี่ย 5,847 เรื่อง สามารถไกล่เกลี่ยสำเร็จ 5,257 เรื่อง คิดเป็น 89.91% ทุนทรัพย์ที่ไกล่เกลี่ยสำเร็จ 2,000 กว่าล้านบาท ส่วนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทชั้นบังคับคดีหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดน ภาคใต้ จ.ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส กยศ.ได้กำหนดเงื่อนไขใหม่ลดค่าเบี้ยปรับค้างชำระหนี้ ทำให้ลูกหนี้มีศักยภาพในการชำระหนี้ได้มากขึ้น โดยเดือน ธ.ค. 2561 มีลูกหนี้ กยศ.เข้าร่วมมหกรรม 7,329 ราย และในเดือน ก.พ.จะลงพื้นที่ภาคใต้เพื่อช่วยเหลือไกล่เกลี่ยลูกหนี้ที่ได้รับผล กระทบจากพายุปาปึก

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการตามร่าง พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่...) พ.ศ. ... (การบังคับทางปกครอง) เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการบังคับทางปกครอง (เฉพาะหนี้การเงิน) ให้ชัดเจน โดยมีสาระสำคัญ คือ รัฐบาลต้องการให้กรมบังคับคดีเป็นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ในคดีทางปกครองที่เกี่ยวข้องกับการเงินกับหน่วยงานราชการส่วนกลางและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คาดว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากนี้อีก 6 เดือน และเบื้องต้นประเมินว่ามีมูลหนี้ที่จะต้องถูกบังคับชำระคืนรัฐกว่าแสนล้านบาท  โดยขณะนี้ ได้ประสานกับสำนักงาน ก.พ.เพื่อพิจารณาอัตรากำลังพล โครงสร้าง และงบประมาณ

บทความแนะนำ