ครม.ปลดล็อกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐเบิกเงินสดได้

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 15:30 น.
ครม.ปลดล็อกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการรัฐเบิกเงินสดได้
ครม.มีมติปลดล็อกให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสามารถเบิกเงินสดได้บางส่วน จากเดิมที่ต้องใช้บัตรไปซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าเท่านั้น

นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) เห็นชอบให้ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 29 ส.ค.60 เรื่อง ประชารัฐสวัสดิการการให้ความช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยเห็นชอบการปรับเปลี่ยนการเติมเงินรายเดือน วงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นฯ (300 หรือ 200 บาท/คน/เดือน) เป็นการแบ่งเติมเงินรายเดือนเข้ากระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีสิทธิ จำนวน 200 หรือ 100 บาท/คน/เดือน และส่วนที่เหลือ 100 บาท/คน/เดือน ยังคงเติมเงินเข้าวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นฯ ในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่ ก.พ.-เม.ย.62 เพื่อให้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ สามารถถอนเงินสดผ่านตู้ ATM และสาขาของธนาคารกรุงไทย (KTB) ได้

"เป็นการปรับแนวทางการใช้เงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปลดล็อกให้สามารถเบิกเป็นเงินสดบางส่วนได้ จากเดิมที่ต้องนำไปซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้าเท่านั้น เนื่องจากได้ทำการสำรวจจากผู้ใช้บัตร พบว่ามีความต้องการใช้เงินสดไปจับจ่ายใช้สอยในสินค้าที่อยู่นอกเหนือจากร้านธงฟ้าบ้าง รวมทั้งมีภาระที่ต้องใช้จ่ายเป็นเงินสด ดังนั้นจึงได้ปลดล็อกเงื่อนไขนี้ให้ในช่วง ก.พ.-เม.ย.62 โดยที่ยังต้องเหลือยอดไว้อีก 100 บาทในบัตรสำหรับการใช้ซื้อสินค้าจากร้านธงฟ้า เพื่อเป็นการช่วยอุดหนุนประชาชนในท้องที่ที่เข้าร่วมโครงการ"นายพุทธิพงษ์ ระบุ