ธกส.โชว์8เดือนอัดงบ1.2ล้านล้าน

วันที่ 15 ม.ค. 2562 เวลา 07:07 น.
ธกส.โชว์8เดือนอัดงบ1.2ล้านล้าน
ธ.ก.ส.เผย 8 เดือนแรก ผลงานดีอัดสินเชื่อเข้าระบบกว่า 1 ล้านล้าน พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ช่วยเกษตรกร 5 ล้านราย

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ที่มีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นประธาน รับทราบรายงานผลดำเนินงาน 8 เดือนแรก ปีบัญชี 2561 (วันที่ 1 เม.ย.-30 พ.ย. 2561) ว่ามีงานที่สำคัญ 12 มาตรการ รวม 44 โครงการ คิดเป็นวงเงินในการปล่อย สินเชื่อเข้าสู่ระบบกว่า 1 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ ได้เดินหน้าโครงการพักหนี้และลดดอกเบี้ย คิดเป็นต้นเงินกว่า 1.2 ล้านล้านบาท เกษตรกรได้ประโยชน์กว่า 5 ล้านราย ได้แก่ มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว 6 โครงการ เช่น โครงการประกันภัยข้าวนาปี เกษตรกรได้ประโยชน์กว่า 3 ล้านราย มาตรการส่งเสริมปรับเปลี่ยนการผลิต 4 โครงการ วงเงินรวมกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยแล้ง 5 โครงการ เกษตรกรได้ประโยชน์กว่า 7.4 หมื่นราย วิสาหกิจ 22 แห่ง รวมเป็นเงิน 2,445 ล้านบาท มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง

สำหรับมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรและส่งเสริมวินัยทางการเงิน มีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือ 3.9 หมื่นราย รวมเป็นเงิน 6,072 ล้านบาท มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9 โครงการ เช่น การสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ 7.96 หมื่นราย รวมเป็นเงิน 4,291 ล้านบาท โครงการปรับโครงสร้างหนี้ให้แก่เกษตรกร 6.75 แสนราย เป็นเงิน 1.32 แสนล้านบาท โครงการชำระดีมีคืน 1.3 ล้านราย เป็นเงิน 2,842 ล้านบาท เป็นต้น

นอกจากนี้ มีมาตรการปรับโครงสร้างการผลิตและความมั่นคงทางอาหารด้านปศุสัตว์ 2 โครงการ สนับสนุนสินเชื่อให้แก่สหกรณ์โคนมในพื้นที่ จ.สระบุรี นครราชสีมา และสระแก้ว 13 สัญญา รวมเป็นเงิน 898 ล้านบาท สนับสนุนสินเชื่อให้แก่วิสาหกิจชุมชน หรือกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ 523 สัญญา เป็นเงิน 504 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 1,402 ล้านบาท และมาตรการเกษตรประชารัฐเพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรและสถาบันเกษตรกร 2 โครงการ แยกเป็นเกษตรกรซื้อปัจจัยการผลิตผ่านบัตรเกษตรสุขใจ 4.99 แสนราย มีการใช้จ่ายเพื่อซื้อปัจจัยการผลิตผ่านบัตร 1.17 แสนใบ รวมเป็นเงิน 1,382 ล้านบาท

รวมทั้งมีมาตรการลดภาระหนี้เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้เกษตรกร 2 โครงการ เกษตรกรได้รับการขยายระยะเวลาชำระหนี้ให้แก่เกษตรกร 2.83 ล้านราย คิดเป็นต้นเงินกว่า 5.85 แสนล้านบาท และลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย 2.84 ล้านราย คิดเป็นต้นเงิน 6.21 แสนล้านบาท รวมเกษตรกรที่ได้รับความช่วยเหลือทั้งสิ้น 5.67 ล้านราย คิดเป็นต้นเงินรวมทั้งสิ้น 1.2 ล้านล้านบาท

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต