คลังเสนอครม.ขยายเวลาฝึกอาชีพคนจนต่อ6เดือน

วันที่ 14 ม.ค. 2562 เวลา 06:58 น.
คลังเสนอครม.ขยายเวลาฝึกอาชีพคนจนต่อ6เดือน
คลังเตรียมเสนอ ครม.ใช้งบพันล้านฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยต่อไปอีก 6 เดือน

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า คลังเตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการขยายเวลาการฝึกอาชีพผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนกับรัฐต่ออีก 6 เดือน หรือยืดระยะเวลาออกจนถึงเดือน มิ.ย. 2562 จากเดิมที่สิ้นสุดโครงการเมื่อเดือน ธ.ค. 2561 ซึ่งจะใช้งบประมาณดำเนินการ 3,000 ล้านบาท

“การดำเนินการดังกล่าวไม่ได้เป็นการหาเสียง เพราะเป็นมาตรการที่ทำให้ประชาชนดีขึ้นและการดำเนินการก็ถึงแค่เดือน มิ.ย. 2562 เพราะคลังคิดว่าถึงเวลานั้นจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาดำเนินการต่อ” นายอภิศักดิ์ กล่าว

รมว.คลัง กล่าวอีกว่า การเปิดให้ผู้มีรายได้น้อยมาลงทะเบียนกับรัฐ 11.4 ล้านคน มีผู้ประสงค์ฝึกอาชีพรอบแรก 4 ล้านคน ซึ่งจะได้เงินเพิ่มอีกคนละ 100-200 บาท มีคนมาฝึกอาชีพจริง 3 ล้านคน ซึ่งคนกลุ่มนี้จะได้รับเงินเพิ่มต่อเนื่อง ส่วนอีก 1 ล้านคน ที่มาลงทะเบียนฝึกงาน แต่ไม่มาฝึกก็จะพยายามให้เข้ามาฝึกอาชีพในรอบใหม่

สำหรับการฝึกอาชีพรอบแรกมีผลประเมินเป็นที่น่าพอใจ โดยพบว่า 80% ของผู้ที่มาฝึกอาชีพ 3 ล้านคน มีรายได้เพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีผู้ฝึกอาชีพที่มีรายได้ต่ำกว่า 3 หมื่นบาท/ปี หรือต่ำกว่าเส้นความยากจนเข้ามาฝึกอาชีพ 2 ล้านคน และมีรายได้พ้นจากเส้นความยากจนได้ถึง 50% หรือ 1 ล้านคน

ขณะที่การอบรมฝึกอาชีพรอบใหม่จะให้ผู้ที่ฝึกรอบแรกเข้ามาฝึกเพิ่ม และพยายามดึงคนที่ยังไม่ลงทะเบียนฝึกอาชีพเข้าร่วมมากขึ้น ซึ่งจะทำให้ผู้มีรายได้น้อยมีรายได้เพิ่มมากขึ้นอีก โดยที่ผ่านมาคลังทำการสำรวจด้วยการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ พบว่ามีผู้มีรายได้น้อยที่รายได้เกิน 1 แสนบาท/ปี มากกว่า 1 แสนคน แต่คนกลุ่มนี้ก็ยังมีสิทธิได้รับสวัสดิการต่างๆ เหมือนเดิม จนกว่าจะมีการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยรอบใหม่

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับผู้สูงอายุที่มีฐานะดีและสละเบี้ยผู้สูงอายุให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ผ่านมาให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นผู้ดำเนินการ แต่มีผู้สูงอายุมาสละน้อยมาก ดังนั้น คลังจะขอ พม.ดำเนินการต่อ โดยจะเริ่มโครงการสละเบี้ยผู้สูงอายุรอบใหม่ในเดือน ก.พ.-มี.ค. 2562 ซึ่งจะประสานธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐให้ผู้สูงอายุสละเบี้ยยังชีพผ่านตู้เอทีเอ็ม หรือแอพพลิเคชั่นของธนาคารได้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต