สรรพากรมั่นใจปีนี้ รีดภาษีได้2ล้านล.

วันที่ 10 ม.ค. 2562 เวลา 08:41 น.
สรรพากรมั่นใจปีนี้ รีดภาษีได้2ล้านล.
สรรพากรแรงไม่ตก เก็บภาษี 3 เดือนทะลุเป้า คาดทั้งปีเก็บได้เกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2 ล้านล้าน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า การเก็บภาษีของกรมสรรพากรไตรมาสแรกของงบประมาณ 2562 ในช่วงเดือน ต.ค.-ธ.ค. 2561 เก็บภาษีได้ 3.7 แสนล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณ 2.8 หมื่นล้านบาท หรือ 7.3% และสูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 4.17 แสนล้านบาท หรือ 11.3% ตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ที่มีอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเศรษฐกิจจะขยายตัวได้ลดลง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บ นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเก็บภาษีให้เป็นสรรพากรดิจิทัลเต็มรูปแบบ

สำหรับการเก็บภาษีไตรมาสแรกเกินเป้าหมายทุกตัวทั้งภาษีบุคคลธรรมดา ภาษีนิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ภาษีปิโตรเลียม ภาษีธุรกิจเฉพาะ อากร แสตมป์ ยกเว้นภาษีมรดกที่ไม่ได้มีการกำหนดเป้าหมาย ซึ่งสามารถเก็บได้ 186 ล้านบาท เทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อนที่เก็บได้ 21 ล้านบาท ก็ถือว่าการเก็บภาษีมรดกได้เพิ่มมากขึ้น

นายเอกนิติ กล่าวว่า การเก็บภาษีของกรมสรรพากรคาดว่ายังได้ตาม เป้าหมายทั้งปี 2 ล้านล้านบาท เนื่องจากเศรษฐกิจปี 2562 ยังขยายตัวได้สูง กระทรวงการคลังและภาคเอกชนยัง เชื่อมั่นว่าจะขยายตัวได้ไม่น้อยกว่า 4% ซึ่งจะส่งผลให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรใน 9 เดือนที่เหลือของปีงบประมาณยังมีโอกาสทำได้เกิน เป้าหมายเหมือนไตรมาสแรกที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญสำหรับ การเก็บภาษีคือการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษี ซึ่งกรมสรรพากรได้ดำเนินการต่อเนื่อง การทำให้กรมเป็นกรมภาษีดิจิทัลเต็มรูปแบบ อำนวยความสะดวก ผู้เสียภาษี ลดการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่ และทำให้การเก็บภาษีเป็นธรรม ผู้เสียภาษีที่ดีต้องได้รางวัล ส่วนผู้เสียภาษีที่ไม่ถูกต้องหรือเลี่ยงภาษีจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาด

สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพโดยการออกกฎหมายร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่...) พ.ศ... ที่กำหนดให้จัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) จากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (อี-บิซิเนส) ในต่างประเทศที่เข้าทำธุรกิจในไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกรมสรรพากรเร่งดำเนินการให้เข้าสู่การพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ภายในรัฐบาลชุดนี้  จะทำให้การเก็บภาษีของกรมสรรพากรได้เพิ่มมากขึ้น จากปัจจุบันมีการรั่วไหลจำนวนมากเพราะกฎหมายเดิมไม่ให้อำนาจกรมสรรพากรเข้าไปเก็บภาษีดังกล่าวได้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง ระบุว่า หากตามขั้นตอนเดิมร่างกฎหมายเก็บภาษีแวตจากผู้ประกอบการอี-บิซิเนสในต่างประเทศจะไม่สามารถผ่านได้ในรัฐบาลนี้ เพราะเดิมกำหนดการ เลือกตั้งในวันที่ 24 ก.พ. 2562 ก็จะส่งกลับไปให้ สนช.พิจารณาไม่ทัน แต่เมื่อมีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก ก็ทำให้มีลุ้นว่ารัฐบาลจะสามารถนำเสนอร่างกฎหมายนี้เข้าสู่การพิจารณาของ สนช.ได้อีกรอบ และหากได้เสนออีกรอบก็มีแนวโน้มจะทำให้ สนช.พิจารณาได้ทันในรัฐบาลนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต