แนะยื่นภาษีผูกพร้อมเพย์ รับเงินคืนเร็ว

วันที่ 04 ม.ค. 2562 เวลา 21:15 น.
แนะยื่นภาษีผูกพร้อมเพย์ รับเงินคืนเร็ว
สรรพากรชวนยื่นแบบอิเล็กทรอนิกส์ พ่วงลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน จะได้รับเงินคืนภาษีเร็ว

นายปิ่นสาย สุรัสวดี รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมสรรพากรได้เริ่มส่งข้อมูลการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2561 ให้ธนาคารแล้ว สำหรับกรณีผู้ที่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90, ภ.ง.ด.91) ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ว่าจะผ่านทางเว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th หรือผ่านทาง RD Smart Tax Application และมีความประสงค์ขอคืนภาษี

ทั้งนี้ ในกรณีที่แบบฯ ดังกล่าวไม่ติดเกณฑ์การตรวจสอบก่อนคืนภาษี โดยหากผู้เสียภาษีลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนไว้ ธนาคารจะนำเงินคืนภาษีเข้าบัญชีเงินฝากที่ผู้เสียภาษีได้ลงทะเบียนไว้ในวันทำการถัดไป

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลสถิติการยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี และการขอคืนภาษีในปีภาษี 2560 พบว่าผู้ขอคืนภาษี ส่วนใหญ่มีการผูกบัญชีเงินฝากธนาคารด้วยเลขประจำตัวประชาชน เพื่อรับเงินผ่านระบบการโอนเงินแบบพร้อมเพย์มากกว่า 70%

“การปรับปรุงกระบวนการให้บริการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารผ่านระบบการโอนเงินแบบผ่านพร้อมเพย์นั้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เสียภาษี ลดภาระในการเดินทางไปธนาคารเพื่อนำเช็คไปเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ไม่ต้องรอรับเช็คคืนภาษีทางไปรษณีย์ รวมทั้งเป็นการแก้ปัญหาเรื่องเช็คคืนภาษีส่งไม่ถึงมือผู้รับหรือเช็คคืนภาษีสูญหาย อีกทั้งยังเป็นการช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการพิมพ์เช็คและจัดส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งเป็นต้นทุนของประเทศ”นายปิ่นสาย กล่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต