ไทยพาณิชย์แจงไม่ยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝาก แต่กำลังพัฒนาทางเลือกเพิ่มให้ลูกค้า

วันที่ 02 ม.ค. 2562 เวลา 19:31 น.
ไทยพาณิชย์แจงไม่ยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝาก แต่กำลังพัฒนาทางเลือกเพิ่มให้ลูกค้า
ธนาคารไทยพาณิชย์แจงไม่มีนโยบายยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝาก แต่กำลังพัฒนาทางเลือกเพิ่มให้ลูกค้ากรณีไม่สะดวกหรือลืมนำสมุดเงินฝากมาที่สาขา

เมื่อวันที่ 2 ม.ค. 62 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ชี้แจงว่า ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวธนาคารไทยพาณิชย์ “เล็งเลิกสมุดเงินฝาก” ในหนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์ ฉบับวันที่ 2 มกราคม 2562 นั้น ธนาคารฯ ขอเรียนชี้แจงว่า ธนาคารฯ ไม่ได้มีนโยบายที่จะยกเลิกสมุดบัญชีเงินฝากแต่อย่างใด แต่ธนาคารฯ กำลังพัฒนาทางเลือกเพิ่มเติมให้กับลูกค้าในกรณีที่ไม่สะดวกหรือลืมนำสมุดบัญชีเงินฝากมาที่สาขา โดยลูกค้าสามารถใช้ SCB Easy Mobile Banking Application ในการยืนยันตัวตนผ่าน Digital Passbook ในการทำธุรกรรมได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงสามารถดูรายการของธุรกรรม รวมถึงขอสเตทเมนท์ผ่านทาง SCB Easy ได้ตลอด 24 ชั่วโมงอีกด้วย

ทั้งนี้ธนาคารฯ ขอยืนยันว่า ลูกค้ายังคงสามารถใช้สมุดบัญชีเงินฝากได้ตามปกติ และธนาคารฯ ไม่มีนโยบายที่จะยกเลิกสมุดเงินฝากแต่อย่างใด