รฟท.เร่งพัฒนาระบบรางไปประเทศเพื่อนบ้านในปี 53

วันที่ 03 ม.ค. 2553 เวลา 14:17 น.
นายยุทธนา ทัพเจริญ ผู้ว่าการ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) เปิดเผยว่า ในปี 2553 นี้  รฟท.จะเดินหน้าพัฒนาระบบรางอย่างต่อเนื่อง หลังจากได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณอย่างชัดเจน  โดยหลังจากนี้ จะมีโครงการสำคัญๆ ในการพัฒนาระบบรางเกิดขึ้นเช่น โครงการรถไฟเชื่อมต่อประเทศในกลุ่มอาเซียน สายบัวใหญ่-มหาสารคาม และร้อยเอ็ด-นครพนม-มุกดาหาร ที่จะเชื่อต่อไปยัง สปป.ลาว   นอกจากนี้โครงการด้านระบบโครงสร้างพื้นฐาน  ที่ได้รับได้สนับสนุนงบประมาณเพิ่มขึ้น จากวงเงิน 1 แสนล้านบาท เป็น 1.5 แสนล้านบาท ระหว่างปี 2553-2557 เพื่อพัฒนาระบบรถไฟทางคู่อีก 767 กม. ซึ่งจะครอบคลุมการก่อสร้างราง ระบบล้อเลื่อน และอาณัติสัญญาณ