เก็บภาษีบาปทรุดสามเดือนติด

วันที่ 31 ธ.ค. 2561 เวลา 09:10 น.
เก็บภาษีบาปทรุดสามเดือนติด
สรรพสามิตปรับเป้าเก็บภาษี หลังจากยังเก็บต่ำกว่าเป้าหมายตามเอกสารงบประมาณต่อเนื่อง

นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า การเก็บภาษีของกรมเดือน ธ.ค. 2561 ซึ่งเป็นเดือนที่ 3 ของปีงบประมาณ 2562 เก็บได้จำนวน 5.21 หมื่นล้านบาท ต่ำกว่าเป้าตามเอกสารงบประมาณ 1,694 ล้านบาท หรือ 3.11% ถือว่าเก็บภาษีต่ำกว่าเป้าเป็นเดือนที่ 3 ติดต่อกันของปีงบประมาณ 2562 สาเหตุสำคัญมาจากการเก็บภาษีน้ำมัน ภาษีเบียร์ และภาษีบุหรี่ ต่ำกว่าเป้าที่ตั้งไว้ 1,341 1,899 และ 1,029 ล้านบาท ตามลำดับ เนื่องจากมีการเก็บภาษีเหลื่อมปีไปแล้วในปีงบประมาณ 2561 ที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม การเก็บภาษีรถยนต์ยังสูงกว่าเป้า 2,202 ล้านบาท เนื่องจากมีการจัดงานรถยนต์ใหญ่ในช่วงเดือนสุดท้ายของปี 2561 และภาษีสุรา 241 ล้านบาท

นายพชร กล่าวว่า หากคิดการเก็บภาษีตามเป้าหมายที่กรมสรรพสามิตได้ทำการปรับปรุงและตกลงไว้กับกระทรวงการคลัง การเก็บภาษีในเดือน ธ.ค. 2561 สูงกว่าประมาณการ 225 ล้านบาท โดยการเก็บภาษีรถยนต์ เบียร์ สุรา ได้สูงกว่าประมาณการ แต่การเก็บภาษีน้ำมันและยาสูบยังต่ำกว่าประมาณการ

สำหรับการเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่เดือน ต.ค.-ธ.ค. 2561 เก็บได้ 1.3 แสนล้านบาท ต่ำกว่าเป้าตามเอกสารงบประมาณ 1.15 หมื่นล้านบาท โดยภาษีน้ำมัน เบียร์ และสุราเก็บได้ต่ำกว่าเป้า มีภาษีรถยนต์และบุหรี่ที่เก็บได้สูงกว่าเป้า

ทั้งนี้ หากเทียบกับประมาณการที่ปรับใหม่ การเก็บภาษีกรมสรรพสามิตไตรมาสแรกเก็บได้สูงกว่าอยู่ที่ 750 ล้านบาท

นายพชร กล่าวว่า การเก็บภาษีของกรมสรรพสามิตที่เหลือของปีงบประมาณ 2562 อีก 9 เดือน คาดว่าจะเก็บได้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามหากเทียบกับประมาณการเอกสารงบประมาณการเก็บภาษีอาจจะต่ำกว่าเป้า แต่หากเทียบกับประมาณการที่ปรับใหม่เชื่อว่าจะเก็บได้สูงกว่าที่ประมาณการไว้

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ในส่วนของการเก็บภาษี ของกรมสรรพากรและกรมศุลกากรใน 2 เดือนแรกปีงบประมาณ 2562 สูงกว่าเป้าตามเอกสารงบประมาณ สำหรับการเก็บภาษีเดือน ธ.ค. 2561 คาดว่าจะเก็บภาษีได้เกินเป้า เนื่องจากมีการเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บภาษี มีการอุดช่องรั่วไหล และมีการดำเนินการเอาผิดอย่างจริงจังกับผู้เสียภาษีไม่ถูกต้อง รวมถึงการออกกฎหมายหลายฉบับ เพื่อให้การเก็บภาษีของประเทศได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง บางฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณของ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)

 

บทความแนะนำ