กู้พิโกไฟแนนซ์1.2พันล.

วันที่ 22 ธ.ค. 2561 เวลา 12:50 น.
กู้พิโกไฟแนนซ์1.2พันล.
คลังแจงแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ 2 ปี อนุมัติผู้ประกอบการ สินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ 805 ราย ปล่อยสินเชื่อ 1,200 ล้านนายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเดือน พ.ย.ที่ผ่านมา ว่า สินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับหรือสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์ นับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2559 ที่กระทรวงการคลังเปิดให้ผู้สนใจยื่นคำขออนุญาตประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์เป็นต้นมา จนถึง ณ สิ้นเดือน พ.ย. 2561 มีนิติบุคคลยื่นคำขออนุญาตทั้งสิ้น 805 ราย ใน 73 จังหวัด

ทั้งนี้ จังหวัดที่มีผู้ยื่นคำขออนุญาต มากที่สุด 3 ลำดับแรก ได้แก่ จ.นครราชสีมา 71 ราย กรุงเทพมหานคร 63 ราย ร้อยเอ็ดและขอนแก่น 39 ราย โดยมีจำนวนที่คืนคำขออนุญาตทั้งสิ้น 101 ราย ใน 47 จังหวัด จึงมีนิติบุคคลที่ยื่นคำขออนุญาตสุทธิ 704 ราย ใน 73 จังหวัด และมี ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 412 ราย ใน 65 จังหวัด

อย่างไรก็ตาม ในจำนวนนี้ได้เปิดดำเนินการแล้ว 350 ราย ใน 64 จังหวัด และมีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อแล้ว 336 ราย ใน 63 จังหวัด โดย ผู้ประกอบการที่ได้รับอนุญาตสามารถ ปล่อยสินเชื่อได้ภายในเขตจังหวัด ให้แก่ผู้มีภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู่ภายใน จังหวัดนั้นๆ วงเงินรายละไม่เกิน 5 หมื่นบาท คิดดอกเบี้ยในอัตราไม่เกิน 36% ต่อปี

นายพรชัย กล่าวว่า ณ สิ้นเดือน ต.ค. 2561 มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 46,201 บัญชี รวมเป็นเงิน 1,278 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 27,667 บาท/บัญชี ประกอบด้วย สินเชื่อแบบมีหลักประกัน 24,987 บัญชี เป็นเงิน 766 ล้านบาท คิดเป็น 60% ของจำนวนสินเชื่อที่อนุมัติ และสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน 21,214 บัญชี เป็นเงิน 511 ล้านบาท คิดเป็น 40% ของจำนวนสินเชื่อที่อนุมัติ

สำหรับยอดสินเชื่อคงค้างรวม มีทั้งสิ้น 19,775 บัญชี คิดเป็นเงิน 570 ล้านบาท สำหรับสินเชื่อที่ค้างชำระ ไม่เกิน 3 เดือน มีจำนวน 1,793 บัญชี คิดเป็นเงิน 56 ล้านบาท หรือ 9.8% ของยอดสินเชื่อคงค้างรวม และมี สินเชื่อค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน (เอ็นพีแอล) จำนวน 477 บัญชี คิดเป็นเงิน 16 ล้านบาท หรือ 3% ของสินเชื่อคงค้างรวม

ขณะที่ สินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน ตั้งแต่เดือน มี.ค. 2560-พ.ย. 2561 ที่ธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้อนุมัติสินเชื่อ รายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินไปแล้ว 4.09 แสนราย เป็นเงิน 18,376 ล้าน บาท