ไทยซื้อหวย2.5แสนล. สำรวจพบ20ล้านคนหวังรวยทางลัด

วันที่ 21 ธ.ค. 2561 เวลา 06:16 น.
ไทยซื้อหวย2.5แสนล. สำรวจพบ20ล้านคนหวังรวยทางลัด
ทีเอ็มบีเผยคนกลุ่มมนุษย์เงินเดือนและเจ้าของกิจการนิยมเล่นหวยหวังรวยเร็ว สะท้อนขาดความรู้วางแผนการเงินที่ดี

นายนริศ สถาผลเดชา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจ ทีเอ็มบี ธนาคารทหารไทย เปิดเผยว่า จากผลสำรวจ เรื่อง "หวย...ความฝัน ที่แลกด้วยเงินล้านของคนไทย" พบว่า คนไทย 1 ใน 4 ของประเทศหรือประมาณ 20 ล้านคน ซื้อลอตเตอรี่และหวยรวมกันกว่า 2.5 แสนล้านบาท/ปี คิดเป็น 3 เท่าของการลงทุนกองทุน รวมแอลทีเอฟและอาร์เอ็มเอฟ หรือเทียบเท่ากับการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มมนุษย์เงินเดือนและเจ้าของกิจการประมาณ 12 ล้านคน และในจำนวนนี้กว่า 9 ล้านคน ซื้อหวยเป็นประจำ

ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่มีครอบครัว มีภาระ โดยคาดหวังว่าจะถูกรางวัลและ รวยทางลัด ประชาชนก็ยังเสพติดการ ซื้อหวยอย่างสม่ำเสมอ สะท้อนว่าคนไทยเชื่อว่าหวยเป็นความหวังและทำให้ชีวิต ดีขึ้น แม้ในภาวะที่รายได้ตกต่ำ แต่ก็ยังเลือกที่จะเสี่ยงโชค และหวย มีบทบาทและกลายเป็นสินค้าจำเป็นตามหลักเศรษฐศาสตร์

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ระบุว่า กลุ่มคนที่กำลังสร้างครอบครัวจะซื้อหวยเฉลี่ยต่อเดือน 480 บาท คิดเป็น 2.2% ของเงินซื้อหวยต่อรายได้มากกว่ากลุ่มเกษียณอายุ และวัยทำงาน โดยจากผลสำรวจยังพบว่า กลุ่มคนทุกอาชีพเล่นหวยเหมือนกัน โดยเฉพาะพนักงานบริษัทซื้อหวย 450 บาท/เดือน คิดเป็น 2.1% ของรายได้ และเจ้าของกิจการ 470 บาท/เดือน คิดเป็น 2.4% ของรายได้

นอกจากนี้ ส่วนใหญ่คนทั้งสองกลุ่มนี้จะมีพฤติกรรมชอบหวยถึง 63% หรือประมาณ 7.6 ล้านคน พฤติกรรมติดหวย 11% คิดเป็น 1.3 ล้านคน รูปแบบการเล่นหวย ส่วนใหญ่กลุ่มคนชอบหวย 87% จะเล่นหวยอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง หรือ ประมาณ 420 บาท/เดือน

สำหรับกลุ่มคนติดหวยพบว่า 93% จะเล่นทุกงวด ประมาณ 800 บาท/เดือน ซึ่งหากมีการซื้อหวยต่อเนื่องไป 50 ปี พบว่า เงินที่ซื้อหวยในกลุ่มคนที่ชอบหวยจะสามารถซื้อรถซิตี้คาร์ได้ 1 คันราคา 5.7 แสนบาท ขณะที่กลุ่มคนติดหวยจะสามารถซื้อบ้านได้ 1 หลังราคา 1 ล้านบาท สะท้อนว่า หวยคือความฝันที่แลกด้วยเงินล้านของคนไทย

นอกจากนี้ พบว่า คนชอบหวยและคนติดหวย มองว่าเงินซื้อหวยเป็นค่าใช้จ่ายที่ต้องมี เพราะพฤติกรรมชอบเสี่ยงโชค แต่คนที่ชอบหวยจะมีการวางแผนทางการเงิน โดยกันเงินเพื่อซื้อหวยในขณะที่คนติดหวยจะซื้อแบบไม่ได้คิด และจะนำเงินรางวัลที่ได้ไปจ่ายหนี้ ต่างจากคนชอบหวยที่เก็บไว้ใช้ยามจำเป็นและให้ครอบครัว ขณะที่สัดส่วนการออมเงิน พบว่า คนชอบหวยส่วนใหญ่ 66% มีเงินออมเฉลี่ยมากกว่า 5,000 บาท/เดือน ขณะที่คนติดหวยจะมีเงินออมน้อยกว่า 5,000 บาท/เดือน

"จากผลสำรวจสะท้อนได้ว่า คนส่วนใหญ่ยังขาดความรู้พื้นฐานด้านการเงินการวางแผนทางการเงิน โดยส่วนใหญ่มองว่า การซื้อหวยเป็นเรื่องพื้นฐาน และคาดหวังว่าจะถูกรางวัล แต่เมื่อผ่านไป 50 ปี เงินที่ซื้อหวยจะสามารถซื้อรถและบ้านได้" นายนริศ กล่าว

ภาพประกอบข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต