เร่งประเมินบัตรคนจน

  • วันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 07:49 น.

เร่งประเมินบัตรคนจน

บัญชีกลางดีเดย์ 14 ธ.ค. จ่ายเงินชดเชยภาษีมูลค่าเพิ่มคืนคนจน ล็อตแรก 4.4 ล้าน ยังไม่รีบปรับเกณฑ์ผู้มีรายได้น้อย รอผลการฝึกอาชีพเฟสสอง

น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การปรับเกณฑ์ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยเป็นรายครอบครัวตอนนี้เป็นแนวคิด โดยคลังให้ทางสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปศึกษาข้อดีข้อเสียเพื่อใช้ปรับปรุงในการลงทะเบียนครั้งใหม่ ซึ่งยังไม่มีกำหนดว่าจะดำเนินการปีไหน ดังนั้นจึงไม่กระทบกับสิทธิของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับอยู่ปัจจุบัน

นอกจากนี้ การประชุมในวันที่ 17 ธ.ค. 2561 ที่มีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นประธาน เป็นการประชุมติดตามความคืบหน้าเรื่องการฝึกอาชีพของผู้มีรายได้น้อย ตามมาตรการเฟส 2 ที่ดำเนินการมา โดยจะมีการประชุมรายงานทุก 2 เดือน ซึ่งยังไม่มีการหารือการปรับเกณฑ์การลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

น.ส.สุทธิรัตน์ รัตนโชติ อธิบดีกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง กล่าวว่า โดยหลังจากที่รับสมัครร้านธงฟ้าประชารัฐ ร้านประชารัฐของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และร้านค้าเอกชนอื่น ในการเข้าร่วมมาตรการชดเชยเงินให้แก่ผู้มีรายได้น้อยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยใช้ข้อมูลภาษีมูลค่าเพิ่ม (แวต) ที่ผู้มีรายได้น้อยได้ชำระ ขณะนี้มีร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มและเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เครื่องบันทึกการเก็บเงิน (POS) 3,225 ร้านค้า ซึ่งมีการนำบัตรไปรูดซื้อสินค้า 362,531 ราย

ทั้งนี้ ข้อมูลการใช้จ่ายจริงของผู้มีสิทธิระหว่างวันที่ 1-30 พ.ย. 2561 รวมเป็นเงินกว่า 97.4 ล้านบาท  คิดเป็น แวตกว่า 6 ล้านบาท โดยกันไว้เป็นภาษี 1% ส่วนอีก 6% จะนำข้อมูลภาษีมาประมวลผลเพื่อจ่ายเงินชดเชยไม่เกิน 500 บาท โดยพบว่ารัฐต้องคืนเงินให้ในบัตร 5% เป็นเงินกว่า 4.4 ล้านบาท จะโอนเข้ากระเป๋า e-Money และเงินชดเชยอีก 1% เพื่อการออมจะโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารให้แก่ผู้ถือบัตรเป็นเงิน  8.77 แสนบาท แบ่งเป็นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 33,676 ราย และธนาคารออมสิน 328,855 ราย ส่วนในกรณีสมาชิกกองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) จะโอนเงินเข้าบัญชีรายตัวของสมาชิกให้ตามเงื่อนไข โดยกรมบัญชีกลางดำเนินการจ่ายเงินแวตคืนในวันที่ 14 ธ.ค. 2561

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ