รมว.คลังสั่งหาวิธีสกัดคนจนไม่จริงรับ "สวัสดิการรัฐ"

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 21:13 น.
รมว.คลังสั่งหาวิธีสกัดคนจนไม่จริงรับ "สวัสดิการรัฐ"
คลังเรียกประเมินผลใช้บัตรคนจน วางกรอบคุณสมบัติผู้ถือบัตรใหม่ ให้ลงทะเบียนเป็นครอบครัวแก้ปัญหาจนไม่จริงแฝงตัวรับสวัสดิการจากรัฐ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เปิดเผยว่า จะนัดประเมินผลการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (บัตรคนจน) รอบที่ 2 ในวันที่ 17 ธ.ค.นี้ โดยได้ให้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ไปหาวิธีแก้ไขจุดอ่อนที่มีคนจนไม่จริงได้รับบัตรด้วยวิธีการแก้ไขอาจจะต้องให้ลงทะเบียนทั้งรายบุคคลและลงทะเบียนเป็นครอบครัว เพื่อให้การคัดกรองเที่ยงตรงมากขึ้น

“จะมีการเพิ่มเงื่อนไขในการลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ปีหน้า ที่ผ่านมาพบว่าบางคนครอบครัวมีฐานะดี แต่เมื่อลงทะเบียนรายบุคคลเป็นคนจนเพราะตัวเองไม่ได้ทำงาน ทรัพย์สินอยู่ในชื่อคนอื่น จากการเปิดอบรมอาชีพให้คนจนก็พบว่าคนมีบัตรขับรถมาอบรม แต่วิทยากรเดินมาทำงาน” นายอภิศักดิ์ กล่าว

แหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง กล่าวว่า จากการรายงานในการประชุมในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา พบว่าในจำนวนผู้ลงทะเบียน 11.4 ล้านราย มีผู้ที่ผ่านการอบรมเพื่อฟื้นฟูอาชีพจนมีรายได้มากกว่า 1 แสนบาท/ปี คิดเป็นสัดส่วนกว่า 3% ซึ่งคาดว่าในการประชุมครั้งนี้จะมีการนำเสนอตัวเลขผู้ที่มีรายได้มากกว่า1 แสนบาทเพิ่มขึ้น

สำหรับเรื่องการพิจารณาเกณฑ์คุณสมบัติผู้ที่จะถือบัตรสวัสดิการ เห็นว่าควรให้ลงทะเบียนซ้ำทุกปี เพื่อประเมินผลว่าใครมีรายได้เกินเกณฑ์ที่กำหนดก็ควรต้องระงับสิทธิไป เพื่อให้การใช้งบประมาณมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ สศค.ไปพิจารณาเกณฑ์ในการรับลงทะเบียนเพิ่มเติม เช่น เป็นผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวที่มีบุตรหลานดูแล ก็ควรจะได้รับสวัสดิการที่ไม่เหมือนกับผู้สูงอายุที่อยู่อย่างโดดเดี่ยว

อย่างไรก็ดี ในการประชุมครั้งนี้จะยังไม่พิจารณาเรื่องการตัดสิทธิใคร แต่จะดูผลดำเนินโครงการอบรมอาชีพว่าช่วยคนได้แค่ไหน เพราะรัฐบาลมีโครงการรองรับได้ 1.7 ล้านคน แต่มี 4.2 ล้านคนที่ต้องการอบรมอาชีพ