ธกส.ดึงเงินฝากดอกเบี้ยสูง จัดแคมเปญจ่ายทันใจ1.52% สิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษี

วันที่ 13 ธ.ค. 2561 เวลา 07:05 น.
ธกส.ดึงเงินฝากดอกเบี้ยสูง จัดแคมเปญจ่ายทันใจ1.52% สิทธิพิเศษไม่ต้องเสียภาษี
ธ.ก.ส.ออกเงินฝากทันใจให้ดอกเบี้ย 1.52% ไม่เสียภาษี รับฝากสูงสุดไม่เกิน 20 ล้าน/ราย ถึงวันที่ 10 พ.ค.ปีหน้า

รายงานข่าวจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. เปิดเผยว่า ธนาคารเตรียมเปิดตัวเงินฝากดอกเบี้ยทันใจให้ดอกเบี้ย 1.52% ต่อปี ประเภทบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษี รับดอกเบี้ยทันที ณ วันที่ฝากระยะเวลา ฝากเงิน 11 เดือน นับแบบวันชนวัน เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 14 ธ.ค. 2561-10 พ.ค. 2562 เปิดรับฝากขั้นต่ำ 1 แสนบาท สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาท/ราย เงินฝากครบกำหนดโอนต้นเงินเข้าบัญชีเงินฝาก ออมทรัพย์คู่โอน กรณีที่ถอนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารจะเรียกคืนดอกเบี้ยจ่ายเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากจ่ายล่วงหน้าของเงินต้นที่ถอน

ก่อนหน้านี้ นายกษาปณ์ เงินรวง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. กล่าวว่า ในปีบัญชี 2561 ธ.ก.ส.ตั้งเป้าหมายระดมเงินฝากเพิ่มขึ้นสุทธิที่ 5.7 หมื่นล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 11-12% ซึ่งล่าสุด ธ.ก.ส.มียอดเงินฝากคงค้างสุทธิที่ระดับ 1.5-1.6 ล้านล้านบาท

ทั้งนี้ ในเป้าหมายระดมเงินฝาก เพิ่ม 5.7 หมื่นล้านบาท ได้แบ่งเป็นการตั้งเป้าหมายให้เงินฝากเกษตรกรรายย่อยเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10% จากปัจจุบัน ที่มีพอร์ตเงินฝากเกษตรกรอยู่ที่ 1.5 แสนล้านบาท โดยในปีนี้คาดว่าจะสนับสนุนให้เกษตรกรออมเงินเพิ่มอีกไม่น้อยกว่า 1.2 หมื่นล้านบาท ผ่านผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น เงินฝากออมทรัพย์ทวีโชค ที่มียอดเงินฝากมากกว่า 2.2 แสนล้านบาท และสลากออมทรัพย์ คาดว่าถึงสินปีบัญชีจะมีพอร์ตคงค้างไม่น้อยกว่า 3.8 แสนล้านบาท ขณะที่เงินฝากของรัฐวิสาหกิจและสถาบันต่างมีสัดส่วนอยู่ที่ 3 แสนล้านบาท เป็นต้น

สำหรับในปีบัญชี 2562 ธ.ก.ส. เป้าสินเชื่อ 5 แสนล้านบาท จะแยกเป็น กลุ่มเกษตรกรลูกค้ารายย่อย 3 แสนล้านบาท และกลุ่มลูกค้านิติบุคคลอีก 2 แสนล้านบาท

ด้านกระทรวงการคลังได้ประกาศเปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์ประจำปีงบประมาณ 2562 เพิ่มเติมครั้งที่ 2 วงเงิน 5,000 ล้านบาท หลังจากที่เปิดขายมาแล้วสองรอบวงเงินรวมประมาณ 1.5 หมื่นล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับดีมากขายหมดเกลี้ยงภายใน 15 นาที ดังนั้น ได้ออกขายพันธบัตรออมทรัพย์ใหม่อีกครั้ง โดยยังเป็นเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless) รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.46% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี

ทั้งนี้ เพื่อให้พันธบัตรออมทรัพย์กระจายไปถึงมือประชาชนทั่วไปให้มากที่สุด กระทรวงการคลังได้ปรับเงื่อนไขการขายพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มเติมครั้งที่ 2 โดยจะขายให้กับประชาชนรายย่อย ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น และจำกัดวงเงินการซื้อรวมทุกรุ่นไม่เกิน 2 ล้านบาท ต่อ 1 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย โดยจะเริ่มจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 2561-29 มี.ค. 2562

บทความแนะนำ