ฉลาดช็อปช่วยชาติ คุ้มค่าลดหย่อนภาษี

  • วันที่ 12 ธ.ค. 2561 เวลา 12:00 น.

ฉลาดช็อปช่วยชาติ คุ้มค่าลดหย่อนภาษี

เรื่อง ชัตน์วรี

อย่ารอให้ถึงโค้งสุดท้าย ก่อนที่จะใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ในปี 2561 นี้รัฐบาลให้สิทธิพิเศษลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ คือ “ช็อปช่วยชาติ” และ “เที่ยวเมืองรอง” สามารถนำมาลดหย่อนได้สูงสุดไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท

ใครบ้างที่จะได้สิทธิลดหย่อนภาษี

ไม่ใช่ใครๆ ก็ได้ลดหย่อนภาษี คนที่จะใช้สิทธิได้ต้องเป็นคนที่มีรายได้ถึงเกณฑ์เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้ว คืออย่างน้อยก็ต้องมีเงินเดือนมากกว่า 2.6 หมื่นบาท หรือมีเงินได้สูงกว่า 3 แสนบาท/ปี ใครที่มีได้รายได้ไม่ถึง ไม่ต้องเสียภาษีเงินได้ ก็ย่อมไม่มีสิทธิ

แต่ถ้าใครมีค่าลดหย่อนอื่นๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินกู้ซื้อบ้าน ค่าลดหย่อนเลี้ยงดูบิดามารดา เลี้ยงดูบุตร มีประกันชีวิต ซื้อ LTF, RMF ฯลฯ ใช้สิทธิเต็มที่แล้ว ก็ต้องคำนวณดีๆ ก่อนจะไป “ช็อปช่วยชาติ” เพราะค่าลดหย่อนต่างๆ ที่เรามีอยู่ อาจทำให้เราไม่ต้องเสียภาษีอยู่แล้วก็ได้ ถ้าเป็นแบบนั้นก็ไม่จำเป็นต้องออกไปช็อปช่วยชาติเพื่อหวังลดหย่อนภาษี

ช็อปช่วยชาติ 2561

“ช็อปช่วยชาติ” เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐผ่านการจับจ่ายใช้สอย ปีนี้จะพิเศษกว่าทุกปี ไม่ใช่ว่าจะซื้ออะไรก็ได้ แต่จะกำหนดให้นำค่าใช้จ่ายจากการซื้อสินค้า 3 กลุ่มนี้เท่านั้นที่จะสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้

1.ยางรถยนต์ที่ผลิตในประเทศ หรือใช้ยางพาราจากไทยผลิตเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นยางรถยนต์ รถจักรยานยนต์ รถจักรยาน สามารถนำมาใช้สิทธิครั้งนี้ได้ โดยต้องเป็นยางที่ผลิตในประเทศไทยเท่านั้น และซื้อจากร้านค้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้ พร้อมกับต้องมีคูปองที่การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ออกให้เป็นหลักฐาน (คูปอง 1 ใบ ต่อยาง 1 เส้น) ย้ำได้เฉพาะค่ายางเท่านั้น ไม่รวมค่าแรงค่าซ่อมบำรุงหรือซื้ออุปกรณ์อื่นๆ

2.หนังสือรวมถึง e-Book (ไม่รวมนิตยสารและหนังสือพิมพ์) รวมทั้งวารสารหรือบทความวิจัยสามารถนำมาลดหย่อนภาษีได้ โดยต้องซื้อจากร้านที่เป็นบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล และออกใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปได้

3.สินค้าโอท็อป (เฉพาะที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน) ต้องซื้อจากร้านค้าโอท็อปที่ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชน และมีหลักฐานเป็นใบเสร็จรับเงิน หรือใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปที่ระบุว่าเป็นรายการซื้อสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์

เงื่อนไข

- วงเงินลดหย่อนภาษียอดซื้อสินค้ารวมกันไม่เกิน 1.5 หมื่นบาท/คน

- ต้องเก็บใบกำกับภาษีพร้อมใบเสร็จเต็มรูปแบบ

- ระยะเวลาวันที่ 15 ธ.ค. 2561-16 ม.ค. 2562 (1เดือน)

- แบ่งค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ 2 ปี คือ 2561 และ 2562 สินค้าที่ซื้อช่วงวันที่ 15-31 ธ.ค. 2561 ลดหย่อนภาษี 2561 สินค้าที่ซื้อช่วงวันที่ 1-16 ม.ค. 2562 ลดหย่อนภาษี 2562 (เก็บหลักฐานไว้ยื่นต้นปี 2563)

จะได้สิทธิลดหย่อนภาษีคนละเท่าไร

การได้สิทธิลดหหย่อนภาษีแต่ละคนจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับรายได้ แม้ว่ารัฐบาลกำหนด “ลดหย่อนภาษีสูงสุด 1.5 หมื่นบาท แต่ไม่ใช่ได้เงินคืน 1.5 หมื่นบาท”

แม้มาตรการช็อปช่วยชาติปี 2561 จะนำไปลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 1.5 หมื่นบาทจริงๆ แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะประหยัดภาษีได้ 1.5 หมื่นบาทเลยนะ เพราะเราต้องนำยอดใช้จ่ายมาคำนวณตามอัตราภาษีของตัวเองเสียก่อน เช่น

ถ้าเรามีฐานภาษี 5% หากซื้อสินค้าไป 1.5 หมื่นบาท ก็จะได้ภาษีคืนเพียง 750 บาทเอง ต่างจากคนที่มีฐานภาษีสูงๆ 35% ที่สามารถได้ภาษีคืนสูงสุดที่ 5,250 บาท

ดังนั้น ก่อนที่จะออกไปใช้เงินช็อปช่วยชาติ โดยหวังจะได้ลดหย่อนภาษีให้คุ้มๆ ก็ต้องทราบก่อนว่าตัวเองเสียภาษีตามอัตราเท่าไร เพื่อจะได้คำนวณถูกว่าเงิน 1.5 หมื่นบาทที่จ่ายไป นำมาลดหย่อนภาษีได้กี่บาท สามารถที่จะลองเช็ก อัตราคืนภาษีจากตารางได้

ซื้อของเงินผ่อนก็ใช้สิทธิได้

สำหรับคนที่ใช้วิธีซื้อผ่อน อาจสับสนว่าจะเอายอดเงินซื้อทั้งหมด หรือยอดเงินที่ผ่อนสินค้าแต่ละเดือนไปขอยื่นหักลดหย่อนภาษีคำตอบคือต้องใช้ยอดเงินตามที่ระบุในใบกำกับภาษีแบบเต็มรูป ซึ่งปกติแล้วจะเป็นยอดราคารวมของสินค้า ไม่ใช่ยอดที่ผ่อนแต่ละเดือน หมายความว่าถ้าซื้อยางรถยนต์ราคา 1.5 หมื่นบาท ผ่อนจ่าย 10 เดือน เดือนละ 1,500 บาท ยอดเงินที่เราจะนำไปยื่นลดหย่อนภาษีได้ก็คือ 1.5 หมื่นบาทนั่นเอง

เที่ยวเมืองรอง

ช่วงเทศกาลก็ถือโอกาสไปพักผ่อนชิลๆ ก็ยังได้สิทธินำค่าใช้จ่ายมาลดหย่อนภาษีได้ เฉพาะเมือง 55 จังหวัดเมืองรองเท่านั้น เตรียมพร้อมวางแผนเที่ยวระหว่างวันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค. 2561 สามารถนำค่าใช้จ่ายค่าที่พักและค่าบริการจากการท่องเที่ยวมาหักลดหย่อนภาษีได้ตามจริง แต่สูงสุดไม่เกิน 1.5 หมื่นบาทเช่นกัน

โดยให้ลดหย่อนได้ทั้งค่าบริการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ (ค่าแพ็กเกจทัวร์) ค่าที่พักในโรงแรม รีสอร์ท หรือโฮมสเตย์

หลักฐานที่ต้องใช้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ประกอบธุรกิจนำเที่ยว ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม โฮมสเตย์ หรือที่พักที่ระบุชื่อคุณ พร้อมวันที่และจำนวนเงิน

ย้ำเตือนว่า ใบเสร็จหรือหลักฐานการจ่ายเงินจาก Website ที่เป็นตัวแทนรับจองที่พัก เช่น Agoda, Expedia ฯลฯ สามารถนำมาใช้ลดหย่อนภาษีได้ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เพราะเอกสารเหล่านี้ไม่ใช่เอกสารที่ออกโดยผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมโดยตรง จึงไม่สามารถนำไปใช้สิทธิหักลดหย่อนได้

สำรวจสิทธิให้เต็มที่ จะเที่ยวจะช็อปจ่ายอย่างไรให้คุ้มค่าที่สุด แถมยังสามารถหักลดหย่อนภาษีได้

ข่าวอื่นๆ

ข่าวอื่นๆ