ธกส.ประเดิมช่วยเงินชาวนา4.66หมื่นล้าน

วันที่ 08 ธ.ค. 2561 เวลา 08:51 น.
ธกส.ประเดิมช่วยเงินชาวนา4.66หมื่นล้าน
ธ.ก.ส.จ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรปลูกข้าวกว่า 3.42 ล้านราย วงเงินกว่า 4.66 หมื่นล้าน

นายศรายุทธ ยิ้มยวน รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส.ได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/2562 ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกินรายละ 12 ไร่ หรือครัวเรือนละไม่เกิน 1.8 หมื่นบาท เพื่อให้เกษตรกรได้มีเงินทุนหมุนเวียนเป็นค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและรักษาคุณภาพข้าว

ล่าสุด ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 6 ธ.ค. 2561 ธ.ก.ส.ได้โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากเกษตรกรโดยตรงไปแล้วทั้งสิ้น จำนวน 3.42 ล้านราย จำนวนเงิน 4.66 หมื่นล้านบาท จำนวนพื้นที่ 31.1 ล้านไร่ คงเหลือเกษตรกรที่อยู่ระหว่างรอการโอนเงินช่วยเหลือตามโครงการอีกจำนวน 6.33 แสนราย เนื่องจากยังไม่ได้เก็บเกี่ยวข้าวและพื้นที่บางส่วนประสบภัยธรรมชาติ ต้องมีการตรวจสอบข้อมูลที่ชัดเจนก่อน เพื่อมิให้มีการจ่ายเงินที่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินสำหรับผู้ประสบภัยธรรมชาติ ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะเร่งจัดทำข้อมูลส่งให้ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ ธ.ก.ส.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะร่วมกันดำเนินการโดยเร็วที่สุด

สำหรับโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/2562 เป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2561 โดยรัฐบาลมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือเกษตรกรได้มีการพัฒนาและดูแลคุณภาพข้าวของตนเอง โดยไม่ต้องเร่งรีบขายข้าว ซึ่งจะทำให้มีโอกาสขายข้าวเปลือกได้ในราคาที่สูงขึ้น โดยมีเป้าหมายเกษตรกรที่จะได้รับประโยชน์ประมาณ 4.05 ล้านราย พื้นที่การผลิต 38 ล้านไร่ วงเงินงบประมาณ 5.77 หมื่นล้านบาท

บทความแนะนำ