คลังเปิดขาย พันธบัตรเพิ่ม อีก5พันล้าน

วันที่ 07 ธ.ค. 2561 เวลา 08:07 น.
คลังเปิดขาย พันธบัตรเพิ่ม อีก5พันล้าน
ประชาชนแห่ซื้อพันธบัตรออมทรัพย์กระทรวงการคลัง เปิดขายอีก 5,000 ล้าน 3 ปี ดอกเบี้ย 3%

นายภูมิศักดิ์ อรัญญาเกษมสุข ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า กระทรวงการคลัง เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์เพิ่มอีก 5,000 ล้านบาท รุ่นอายุ 3 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.46% ต่อปี และรุ่นอายุ 7 ปี 1 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปี ซึ่งเป็นพันธบัตรแบบไร้ใบตราสาร (Scripless)

ทั้งนี้ สาเหตุการเพิ่มวงเงินพันธบัตรออมทรัพย์ครั้งนี้ เนื่องจากประชาชนให้ความสนใจซื้ออย่างมาก ขายหมดอย่างรวดเร็วภายในวันเดียว โดยเปิดขายรอบแรก 1.5 หมื่นล้านบาท และมีการเพิ่มวงเงินอีก 1.5 หมื่นล้านบาท ก็ยังมีประชาชนต้องการซื้อพันธบัตรอยู่ ดังนั้น กระทรวงการคลังจึงเพิ่มวงเงินล่าสุดอีกครั้งในวงเงิน 5,000 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังได้ปรับเงื่อนไขการจำหน่าย โดยจะจำหน่ายให้กับประชาชนรายย่อยซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น จำกัดวงเงินการ ซื้อรวมทุกรุ่นไม่เกิน 2 ล้านบาท/1 ธนาคารตัวแทนจำหน่าย และเริ่มจำหน่ายตั้งแต่ วันที่ 17 ธ.ค. 2561 จนถึงวันที่ 29 มี.ค. 2562

นายภูมิศักดิ์ กล่าวว่า กระทรวงการคลังหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนที่ดีจากประชาชนเช่นเดิม โดยผู้ที่มีความประสงค์จะลงทุนในพันธบัตรออมทรัพย์สามารถสอบถามและซื้อพันธบัตรออมทรัพย์ ได้หลากหลายช่องทาง ทั้งเคาน์เตอร์ธนาคารตัวแทนจำหน่ายทุกสาขา เครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ระบบ Internet Banking และ Mobile Application ของตัวแทนจำหน่ายทั้ง 4 แห่ง ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์