กยศ.ลดเบี้ยค่าปรับ85% จูงใจคนเบี้ยวหนี้คืนเงิน

วันที่ 05 ธ.ค. 2561 เวลา 08:15 น.
กยศ.ลดเบี้ยค่าปรับ85% จูงใจคนเบี้ยวหนี้คืนเงิน
กยศ.ผุดไอเดียลดเบี้ยปรับ 85% ถึง พ.ค. 2562 จูงใจคนเบี้ยวหนี้คืนเงินแสนราย

นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์ ผู้จัดการกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) เปิดเผยว่า กยศ.ได้ออกระเบียบให้สิทธิกลุ่มผู้กู้ยืมปกติที่ไม่เคยผิดนัดชำระหนี้ หากมาชำระหนี้ปิดบัญชีก่อนกำหนด จะได้รับการลดหย่อนเงินต้น 3% ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สำหรับผู้กู้ยืมที่ผิดนัดชำระหนี้ทุกราย โดยจะลดเบี้ยปรับให้ 85% ของเบี้ยปรับ ณ วันที่ชำระหนี้ปิดบัญชี ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 2561-31 พ.ค. 2562 เท่านั้น เนื่องจากกองทุนเห็นว่ามีผู้กู้ยืมและผู้ค้ำประกันจำนวนไม่น้อยที่มีความต้องการจะปลดภาระหนี้ของตน แต่ไม่สามารถชำระหนี้ได้ เนื่องจากมีเบี้ยปรับที่เกิดจากการค้างชำระหนี้จำนวนมาก คาดว่าผลจากมาตรการนี้จะมีผู้กู้ยืมมาเข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 1 แสนราย

ปัจจุบัน กยศ.ปล่อยกู้แล้ว 5.51 ล้านคน เป็นมูลหนี้ 5.83 แสนล้านบาท โดยในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมาไม่ขอรับการอุดหนุนจากเงินงบประมาณ เพราะการเรียกเก็บนี้ได้พอกับการปล่อยกู้ จาก 10 ปีที่ผ่านมามีการชำระหนี้ปีละ 5,745 ล้านบาท แต่ในปี 2560 มีการชำระหนี้เป็น 2.6 หมื่นล้านบาท และปี 2561 คาดว่าจะชำระหนี้เป็น 3 หมื่นล้านบาท

สำหรับลูกหนี้ของ กยศ.อยู่ระหว่างการชำระหนี้ 3.66 ล้านคน เป็นผู้ชำระหนี้ดี 1.32 ล้านคน หรือ 40% ผิดชำระหนี้ 2.33 ล้านคน หรือ 60% ในจำนวนนี้มีการฟ้องร้องไปแล้วกว่า 1 ล้านคน

ทั้งนี้ กยศ.คิดดอกเบี้ยเงินกู้ 1% ต่อปี หากผิดชำระหนี้ในปีแรกจะมีค่าปรับ 12% และเกินกว่า 1 ปี คิดเบี้ยปรับ 18% เช่น ถ้ากู้เงิน กยศ. จำนวน 1 แสนบาท ค้างมานาน 5 ปี จะโดนค่าปรับ 9 หมื่นบาท หากเข้าโครงการนี้จะเหลือจ่ายค่าเบี้ยปรับเพียง 1.5 หมื่นบาทเท่านั้น

บทความแนะนำ