ลดหย่อนภาษีแอลทีเอฟจบปี'62

วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 07:34 น.
ลดหย่อนภาษีแอลทีเอฟจบปี'62
สรรพากรยืนยันลดหย่อนแอลทีเอฟแค่ปี 2562 บล.ไทยพาณิชย์ ชี้เงินไหลออกปีแรก 7 หมื่นล้าน

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ขณะนี้ยังไม่ได้เสนอการต่อมาตรการลดหย่อนภาษีจากการซื้อหน่วยลงทุนกองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) ที่จะสิ้นสุดในปี 2562 รวมถึงยังไม่มีข้อเสนอให้ตั้งกองทุนใหม่ทดแทนกองทุน LTF และได้สิทธิลดหย่อนให้ทางกรมสรรพากรพิจารณา

ทั้งนี้ หลักการกรมสรรพากรทำตาม นโยบายใหญ่ ซึ่งแผนใหญ่เรื่องตลาดทุนของประเทศมีการวิเคราะห์กันในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุน ที่มีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง เป็นประธาน ซึ่งได้มีการพิจารณาให้มีการยกเลิกมาตรการภาษีลดหย่อนจากการซื้อหน่วยลงทุนของกองทุน LTF ในปี 2563 เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ทางกรมสรรพากรก็ต้องปฏิบัติตาม

"กรมสรรพากรยังยืนยันกรอบเวลาตามที่คณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนกำหนดไว้ ว่ามาตรการนี้จะสิ้นสุดในปี 2562 ส่วนคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนจะพิจารณาเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ต้องมีการพิจารณากัน ซึ่งกรมสรรพากรเป็นหนึ่งเสียงในคณะกรรมการพัฒนาตลาดทุนที่จะต้องให้ความเห็นวิเคราะห์ความเหมาะสม" นายเอกนิติ กล่าว

นายพรเทพ ชูพันธุ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายกลยุทธ์การลงทุน สายงานวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ (บล.) ไทยพาณิชย์ กล่าวว่า การยกเลิกภาษีกองทุน LTF คาดว่าจะเริ่มเห็นผลกระทบชัดเจนในปี 2563 เนื่องจากจะมีเม็ดเงินไหลออกจากตลาดหุ้นราว 7 หมื่นล้านบาท จาก ผู้ที่ถือ LTF และครบกำหนดอายุในช่วงปี 2562 อย่างไรก็ตาม เงินจะไม่ไหลออกทีเดียวทั้งหมด เพราะการลงทุนในกองทุน LTF จะต้องถือครองให้ครบกำหนดตามระยะเวลา 7 ปี

สมาคมบริษัทจัดการลงทุน เปิดเผย ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561 ว่า กองทุน LTF มีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 3.8 แสนล้านบาท

ด้าน บริษัท มอร์นิ่งสตาร์ รีเสิร์ช (ประเทศไทย) เปิดเผย 10 อันดับกองทุน LTF ที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดย้อนหลัง 7 ปี (ณ วันที่ 31 ต.ค. 2561) อยู่ที่ 11.54-14% ต่อปี

สำหรับ 5 อันดับแรกที่ให้ผลตอบแทนต่อปีสูงสุดมีดังนี้ อันดับ 1 กองทุนเปิด บรรษัทภิบาล หุ้นระยะยาว (CG-LTF) 14% อันดับ 2 กองทุนเปิด แวลูพลัส ปันผล หุ้นระยะยาว (VALUE-D LTF) 13.15% อันดับ 3 กองทุนเปิด วรรณเอเอ็มซีเล็คทีฟโกรท หุ้นระยะยาว (1SG-LTF) 12.89% อันดับ 4 กองทุนเปิดภัทร หุ้นระยะยาวปันผล (PHATRA LTFD) 12.76% และอันดับ 5 กองทุนเปิด ยูโอบี หุ้นระยะยาว (UOBLTF) 12.33%