ออมสินเล็งชงครม. คืนดอกเบี้ยลูกค้ามีวินัย

วันที่ 30 พ.ย. 2561 เวลา 07:16 น.
ออมสินเล็งชงครม. คืนดอกเบี้ยลูกค้ามีวินัย
ออมสิน เล็งออกมาตรการของขวัญปีใหม่ให้ดอกเบี้ยคืนลูกค้าจ่ายหนี้ตรงเวลา

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า รัฐบาลได้สั่งการให้หน่วยงานรัฐ คิดหามาตรการของขวัญปีใหม่ เพื่อเป็นของขวัญให้ประชาชน เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาใน วันที่ 4 ธ.ค. 2561

เบื้องต้นธนาคารจะเสนอโครงการคืนดอกเบี้ยให้ประชาชนรายย่อยที่ประวัติการชำระหนี้ในปีที่ผ่านมา ถือเป็นมาตรการที่ทำมาต่อเนื่องจากปีก่อน ส่วนมาตรการอื่นอยู่ระหว่างพิจารณา

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา ธนาคารออมสิน ได้ทำโครงการที่ธนาคารได้ดำเนินการโครงการคืนดอกเบี้ยให้โอนเงินเข้าบัญชีให้แก่ลูกค้าเงินกู้ ที่มีสถานะการชำระเงินกู้ปกติและลูกหนี้ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ มีงวดชำระเป็นรายเดือน และมีประวัติการชำระหนี้ตามเงื่อนไขทุกเดือนติดต่อกัน 12 เดือน นับตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2559 ถึงเดือน พ.ย. 2560 โดยธนาคารคืนในสัดส่วน 30% ของดอกเบี้ยรับที่ได้จากลูกค้ากลุ่มนี้ รวมทั้งสิ้น 2.23 แสนราย รวมเป็นเงิน 626.35 ล้านบาท คิดเป็นเงินคืนให้ลูกค้าเฉลี่ยรายละ 2,807 บาท โดยจำนวนเงินสูงสุดต่อราย 1.2 หมื่นบาท

บทความแนะนำ