คลังแจงแก้หนี้ นอกระบบคืบ ปล่อยกู้พันล.

วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 07:16 น.
คลังแจงแก้หนี้ นอกระบบคืบ ปล่อยกู้พันล.
คลังเผยความคืบหน้าแก้หนี้นอกระบบเดือน ต.ค. 2561 ยื่นขอพิโกไฟแนนซ์เพิ่ม 721 ราย คืนใบอนุญาต 93 ราย ปล่อยกู้เดือน ก.ย.แล้ว 1,000 ล้าน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเดือน ต.ค. ที่ผ่านมาว่า มีนิติบุคคลได้ยื่นคำขออนุญาตจัดตั้งสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด (พิโกไฟแนนซ์) 721 ราย ใน 71 จังหวัด และมีการคืนคำขออนุญาต 93 ราย ใน 45 จังหวัด และมีผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจแล้ว 405 ราย ใน 64 จังหวัด ซึ่งในจำนวนนี้ได้เปิดดำเนินการแล้ว 337 ราย ใน 63 จังหวัด และมีผู้ประกอบการที่ปล่อยสินเชื่อแล้ว 329 ราย ใน 63 จังหวัด

ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือน ก.ย.ที่ผ่านมา มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 40,515 บัญชี รวมเป็นเงิน 1,093 ล้านบาท หรือคิดเป็นวงเงินสินเชื่ออนุมัติเฉลี่ย 2.7 หมื่นบาท/บัญชี

สำหรับสินเชื่อที่ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน มี 1,341 บัญชี คิดเป็นเงิน 44.5 ล้านบาท หรือ 9.7% และมีสินเชื่อค้างชำระเกินกว่า 3 เดือน (เอ็นพีแอล) 361 บัญชี คิดเป็นเงิน 12.2 ล้านบาท หรือ 2.6%

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพื่อใช้จ่ายฉุกเฉิน เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบตั้งแต่เดือน มี.ค. 2560 ธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ซึ่งได้มีการอนุมัติสินเชื่อรวม 3.8 แสนราย เป็นเงิน 1.7 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ แบ่งเป็นประชาชนทั่วไป 3.5 แสนราย เป็นเงิน 1.6 หมื่นล้านบาท และสินเชื่อ ที่อนุมัติแก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐที่มีหนี้นอกระบบ 2.6 หมื่นราย เป็นเงิน 1,173 ล้านบาท และมีการดำเนินการจับกุม เจ้าหนี้นอกระบบ 4,322 ราย