ธสน.ระดมเงินทุน ออกหุ้นกู้9.9พันล.

วันที่ 23 พ.ย. 2561 เวลา 07:01 น.
ธสน.ระดมเงินทุน ออกหุ้นกู้9.9พันล.
ฟิทช์ให้อันดับหุ้นกู้ ธสน. มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่ "BBB+"

บริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศให้อันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน มูลค่า 300 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 9,900 ล้านบาท อายุ 5 ปี ของธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) หรือเอ็กซิมแบงก์ ที่ระดับ BBB+ แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Medium Term Note (MTN) ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 1,500 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 4.95 หมื่นล้านบาท

ทั้งนี้ หุ้นกู้ดังกล่าวจัดอันดับให้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ ธสน.ที่อยู่ที่ BBB+ เนื่องจากเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร อีกทั้งอยู่ระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของรัฐบาลไทย ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองของฟิทช์ว่ารัฐบาลไทยจะให้การสนับสนุนเป็นพิเศษที่นอกเหนือจากการดำเนินงานตามปกติ เนื่องจาก ธสน.มีสถานะเป็นธนาคารรัฐและจัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งเฉพาะ รวมทั้งกระทรวงการคลังเป็น ผู้ถือหุ้นทั้งหมด