ธปท.รื้อกฎคุมแบงก์

วันที่ 21 พ.ย. 2561 เวลา 06:59 น.
ธปท.รื้อกฎคุมแบงก์
ธปท.ปฏิรูปเกณฑ์กำกับดูแลสถาบันการเงิน เลิกกฎที่ไม่จำเป็นในบริการดิจิทัลและเอสเอ็มอี

นายวิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ได้ปฏิรูปกฎเกณฑ์เพิ่มเติมใน 2 บริการทางการเงิน ได้แก่ บริการด้านดิจิทัล และบริการสำหรับเอสเอ็มอี ให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น มีทางเลือกหลากหลาย ต้นทุนถูกลง ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องหลังจากกิโยตีนเกณฑ์การแลกเปลี่ยนเงินเมื่อปี 2560 โดยการปฏิรูปเกณฑ์ดังกล่าวจะแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค. 2562 และประเมินว่าช่วย ลดต้นทุนได้เป็นพันล้านบาทต่อปี น.ส.สิริธิดา พนมวัน ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายระบบการชำระเงินและเทคโนโลยีทางการเงิน ธปท. กล่าวว่า การปฏิรูปสำคัญคือเกณฑ์แซนด์ บ็อกซ์ เข้าเฉพาะเทคโนโลยีที่ใช้ร่วมกันหลายองค์กร หรือที่กฎหมายกำหนดอย่างพีทูพีและสินทรัพย์ดิจิทัล ส่วนนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นเฉพาะธนาคารไม่ต้องเข้าแซนด์บ็อกซ์ ให้ธนาคารทดสอบการใช้เองหากบริหารความเสี่ยงและดูแลลูกค้าได้ตามเกณฑ์ก็แจ้ง ธปท. ทราบและเปิดให้บริการได้เลย

นางวจีทิพย์ พงษ์เพ็ชร ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายสถาบันการเงิน ธปท. กล่าวว่า ได้ผ่อนคลายข้อจำกัดหลายด้าน อาทิ การทำธุรกิจดิจิทัลแบงก์กิ้งไม่ต้องขออนุญาตหากปฏิบัติตามมาตรฐาน ไม่ต้องขออนุญาตใช้ไบโอเมตริกส์ทุกประเภทเพียงให้ผ่านทดสอบ ยกเลิกคำว่าจัดเก็บเอกสาร เพื่อเปิดทางให้ปล่อยกู้ด้วยข้อมูลพฤติกรรม ผ่อนคลายเกณฑ์จำกัดวงเงิน 5 เท่าสำหรับเอสเอ็มอีที่กู้สินเชื่อบุคคลไปทำธุรกิจ ให้ธนาคารใช้ราคาประเมินหลักประกันร่วมกัน และใช้เทคโนโลยีประเมินหลักประกันได้ ไม่ต้องลงพื้นที่จริง

"ธปท.จะยกเลิกคำว่าจัดเก็บเอกสารในประกาศกว่า 50 ฉบับ โดยออกประกาศ 1 ฉบับให้ใช้เอกสารแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้" นางวจีทิพย์ กล่าว