ชงมาตรการช่วยผู้สูงอายุ เพิ่มเบี้ยยังชีพเป็นเดือนละ1พันบาท

วันที่ 19 พ.ย. 2561 เวลา 07:31 น.
ชงมาตรการช่วยผู้สูงอายุ เพิ่มเบี้ยยังชีพเป็นเดือนละ1พันบาท
คลังเตรียมเคาะมาตรการช่วยผู้สูงอายุที่ถือบัตรคนจน 3.5 ล้านรายเพิ่ม เน้นช่วยกลุ่มโดดเดี่ยวกับป่วยเรื้อรัง

น.ส.นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่าขณะนี้สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้เสนอมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแก่ รมว.คลัง พิจารณาแล้ว มีหลายมาตรการ ได้แก่ การเพิ่มค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการ 3.5 ล้านคน ให้ได้รับเท่ากันทั้งหมดคนละ 1,000 บาท/เดือน จากปัจจุบันจ่ายแบบขั้นบันได เช่น อายุ 60-69 ปี รับเงินเดือนละ 600 บาท ไปจนถึงอายุ 90 ปีขึ้นไป รับ 1,000 บาท ตามค่าครองชีพที่สูงขึ้น

นอกจากนี้ จะมีมาตรการช่วยเหลือค่าเช่าบ้านให้กับผู้สูงอายุที่ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง เสนอไว้ 400 บาท/เดือน มาตรการช่วยค่ารถ ค่าเดินทาง ให้ผู้สูงอายุที่เดินทางมารักษาพยาบาล เบื้องต้นเสนอวงเงินคนละ 500-1,000 บาท/เดือน ซึ่งต้องโยกวงเงินในบัตรสวัสดิการที่เป็นค่ารถไฟ หรือรถโดยสาร บขส.มาให้ผู้สูงอายุกลุ่มนี้

รวมทั้งมีการเสนอมาตรการช่วยผู้ป่วยติดเตียง โดยอาจจะจ้างผู้ฝึกอาชีพตามมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการ ให้ดูแลผู้สูงอายุจะได้ค่าแรงวันละ 300-330 บาท เป็นต้น ซึ่งต้องเร่งสรุปเสนอคณะรัฐมนตรีก่อนสิ้นปีนี้เพื่อเริ่มใช้ในปีหน้า