แบงก์อ่วมหนี้เอิร์ธ ศาลไม่รับแผนฟื้นฟู

วันที่ 17 พ.ย. 2561 เวลา 09:59 น.
แบงก์อ่วมหนี้เอิร์ธ ศาลไม่รับแผนฟื้นฟู
ธนาคารเจ้าหนี้เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ มึน ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง ไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูกิจการ ส่อเป็น หนี้เสียทั้งก้อนร่วม 1.73 หมื่นล้าน

ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเมื่อ วันที่ 15 พ.ย.ไม่เห็นชอบกับแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัท เอ็นเนอร์ยี่ เอิร์ธ (EARTH) ที่ เจ้าหนี้ได้ลงมติ 83% ของมูลหนี้ทั้งหมดรับแผนฟื้นฟูที่ดำเนินการโดย EARTH และให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรท แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส เป็น ผู้บริหารแผน ผลจากคำสั่งศาลล้มละลายทำให้การฟื้นฟูกิจการของ EARTH ที่มี มูลหนี้มากถึง 1.73 หมื่นล้านบาท ต้องกลับไปเริ่มต้นใหม่

แหล่งข่าวจากธนาคารเจ้าหนี้ EARTH เปิดเผยว่า ขั้นตอนหลังจากคำสั่งศาล ธนาคารเจ้าหนี้ทั้งหมดคือ ธนาคารกรุงไทยที่มีมูลหนี้มากที่สุด 1.2 หมื่นล้านบาท ธนาคารกสิกรไทย 3,800 ล้านบาท ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1,200 ล้านบาท และธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย มูลหนี้ 350 ล้านบาท จะต้องหารือและมีความเห็นร่วมกันว่าจะจัดการอย่างไรต่อไป

"เจ้าหนี้มีทางเลือกอยู่แค่ 3 ทาง คือ 1.เจรจาปรับโครงสร้างหนี้โดยไม่ต้องเข้าสู่ศาลล้มละลาย 2.กลับไปขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางใหม่ โดยเจ้าหนี้ต้องตกลงกันให้ได้และจะต้องมีผู้บริหารแผนและผู้ที่จะมาทำงานแทนผู้บริหารชุดเก่าด้วย 3.ต่างคนต่างฟ้องเพื่อขอรับชำระหนี้คืน ซึ่งจะมีเจ้าหนี้ที่ถือตั๋วเงินอีก 2,200 ล้านบาทมาร่วมฟ้องด้วย" แหล่งข่าวเปิดเผย

แหล่งข่าวยอมรับว่า การฟื้นฟูกิจการ EARTH ยากมาก เพราะเจ้าหนี้ทุกรายไม่มีใครมีหลักทรัพย์ค้ำประกันคุ้มมูลหนี้ และกิจการของบริษัทเป็นการซื้อมาขายไป ไม่มีสินทรัพย์ที่ชัดเจน ฟ้องก็ไม่ได้อะไร ถ้าฟื้นฟูกิจการก็ไม่แน่ว่าจะฟื้นตัวได้ ใครจะมา บริหารกิจการ และคงไม่มีเจ้าหนี้รายใดกล้าให้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มอีก เนื่องจากขาดความไว้วางใจลูกหนี้ แต่แม้จะเป็นหนี้เสียก็จะไม่ส่งผลกับฐานะของเจ้าหนี้ เพราะทุกรายตั้งสำรองหนี้ครบ 100% แล้ว

ทั้งนี้ EARTH ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทจะรีบจัดการ ประชุมคณะกรรมการบริษัทอย่างเร่งด่วน เพื่อกำหนดนโยบายและแผนงานเพื่อ ให้บริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจต่อไปโดยเร็วที่สุด

ภาพประกอบข่าว

บทความแนะนำ