แบงก์รัฐอัดเงินกู้4แสนล้าน

วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 07:35 น.
แบงก์รัฐอัดเงินกู้4แสนล้าน
คลังเผยแบงก์รัฐอัด สินเชื่อโต 4 แสนล้าน ช่วยฐานราก ยอดเอ็นพีแอล 2.55 แสนล้าน กำไรรวม 3.5 หมื่นล้าน สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยผลการดำเนินงานสถาบันการเงินเฉพาะกิจ หรือแบงก์รัฐ  ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2561 หรือ 8 เดือนแรก ว่า ยอดสินเชื่อของทั้งระบบอยู่ที่ 4.75 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนกว่า 4 แสนล้านบาท ซึ่งมียอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นเดือน ส.ค. 2560 ที่ระดับ 4.35 ล้านล้านบาท ด้านเงินรับฝากทั้งระบบอยู่ที่ 4.72 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีก่อนกว่า 2.8 แสนล้านบาท ที่มีเงินฝากทั้งระบบกว่า 4.44 ล้านล้านบาท แต่ลดลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อน 1.3 หมื่นล้านบาท

สำหรับกำไรสะสมทั้งระบบ 8 เดือนแรกอยู่ที่ 3.8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 3,000 ล้านบาท เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีกำไร 3.5 หมื่นล้านบาท

ด้านยอดหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ทั้งระบบอยู่ที่ 2.55 แสนล้านบาท คิดเป็น 4.5% เพิ่มจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีเอ็นพีแอล 2.51 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 4.69%

ขณะที่ยอดสินเชื่อที่กล่าวถึงเป็นพิเศษ (SM ทั้งระบบอยู่ที่ 2.33 แสนล้านบาท คิดเป็น 4.1%  ด้านปริมาณ สินเชื่อต่อยอดเงินฝากในระบบ (L/D) อยู่ที่ 100.45% ขณะที่เงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง หรือบีไอเอส ของทั้งระบบอยู่ที่ 12.92% อยู่ในระดับใกล้เคียง กับช่วงเดียวกันปีก่อน ที่มีบีไอเอสที่ 12.46%