ดันกม.แก้หนี้เสีย

วันที่ 13 พ.ย. 2561 เวลา 07:30 น.
ดันกม.แก้หนี้เสีย
คลังเร่งแก้ไขกฎหมายบริหารสินทรัพย์ เปิดทางซื้อหนี้เน่ารายย่อยพิโกไฟแนนซ์ รวมถึงนันแบงก์

นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) เปิดเผยว่า ขณะนี้ สศค.ได้สรุปข้อคิดเห็น การจัดทำร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ. 2541 (ฉบับที่...) พ.ศ.... ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาหนี้เสียให้กับธุรกิจสินเชื่อรายย่อย และหนี้ครัวเรือน  โดยร่างกฎหมายได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกฤษฎีกา และจะส่งให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยืนยัน เพื่อเสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาให้เสร็จทันในรัฐบาลชุดนี้

สำหรับสาระสำคัญได้มีการขยายการประกอบธุรกิจของบริษัทบริหารสินทรัพย์ให้สามารถรับซื้อรับโอนหรือรับจ้างบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินซึ่งมิใช่สถาบันการเงิน (นันแบงก์)  ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจบัตรเครดิต ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ ผู้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อย ระดับจังหวัดภายใต้การกำกับ (พิโกไฟแนนซ์) และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงินอื่นที่ รมว.คลัง กำหนดเพิ่มเติม

อย่างไรก็ตาม การรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพยังคงอยู่ภายใต้การกำกับตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และไม่ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมและภาษีอากรต่างๆ ที่เกิดจากการโอน

บทความแนะนำ