สรรพสามิตปรามหนัก บุหรี่สุราเลี่ยงจ่ายภาษี

วันที่ 10 พ.ย. 2561 เวลา 14:16 น.
สรรพสามิตปรามหนัก บุหรี่สุราเลี่ยงจ่ายภาษี
กรมสรรพสามิตตั้ง ทีมจับของเลี่ยงภาษี โดยเฉพาะบุหรี่ สุราเถื่อนที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

นางสดศรี พงศ์อุทัย รองอธิบดีและโฆษกกรมสรรพสามิต เปิดเผยว่า กรมทำงานเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายสรรพสามิต และจูงใจผู้ที่อยู่นอกระบบให้เข้ามาสู่ระบบภาษี ซึ่งที่ผ่านมากรมได้จัดทำแผนเฉพาะกิจปราบปรามผู้กระทำผิด เพื่อสร้างความเป็นธรรม โปร่งใส และความมั่นใจให้แก่ผู้ประกอบการที่เสียภาษีโดยสุจริต และเพื่อเป็นมาตรการเสริมทางอ้อมในการดูแลสุขภาพของผู้บริโภค เนื่องจากการบริโภคสินค้าที่หลีกเลี่ยงภาษีจะเป็นอันตรายกับสุขภาพโดยเฉพาะบุหรี่และสุราเถื่อน

ทั้งนี้ ในช่วงวันที่ 2-8 พ.ย. 2561 พบว่ามีการกระทำผิด จำนวน 596 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 8.74 ล้านบาท โดยแยกเป็นสุรา 387 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 3.53 ล้านบาท ยาสูบ 111 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 2.40 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังมีไพ่ 20 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 2 แสนบาท น้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมัน 25 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 2.4 แสนล้านบาท รถจักรยานยนต์ 35 คดี คิดเป็นเงินค่าปรับ 1.16 ล้านบาท  และสินค้าอื่นๆ 17 คดี รวมเป็นเงินค่าปรับ 1.19 ล้านบาท

ภาพประกอบข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต