ธพว.ลุยปล่อยกู้3.25หมื่นล.

วันที่ 08 พ.ย. 2561 เวลา 07:25 น.
ธพว.ลุยปล่อยกู้3.25หมื่นล.
ธพว.มั่นใจปีนี้ปล่อยกู้ทะลุ 3.25 หมื่นล้าน ชี้เอสเอ็มอีไม่ปรับตัวอยู่ยาก คาดอาจมี 85% ล้มไม่เป็นท่า

นายมงคล ลีลาธรรม กรรมการ ผู้จัดการธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) เปิดเผยว่า ล่าสุดธนาคารมียอดอนุมัติ สินเชื่อแล้วกว่า 2.6 หมื่นล้านบาท และมีสินเชื่ออนุมัติแล้วรอการเบิกจ่ายอีกกว่า 5,000 ล้านบาท คาดว่าทั้งปีธนาคารจะสามารถอนุมัติสินเชื่อใหม่ได้ตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ 3.25 หมื่นล้านบาทได้   สำหรับภาพรวมธุรกิจเอสเอ็มอีที่ยังไม่มีการปรับตัวทำบัญชีเล่มเดียว ไม่ทำบัญชีรับจ่าย จะกลายเป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน และความช่วยเหลือจากภาครัฐ และถ้ายังไม่มีการปรับตัวด้านนวัตกรรม สร้างความแตกต่าง ในสินค้า พบว่าเอสเอ็มอีกลุ่มนี้ ถ้ามี 100 ราย ก็จะไปไม่รอด 85 ราย หรือ 85% ที่ไม่ประสบความสำเร็จที่เหลือคือกลุ่มที่ยอมปรับตัวทำบัญชีเพิ่มคุณภาพสินค้าจะค้าขายได้ต่อมีประมาณ 15%

ดังนั้น จึงแนะนำให้เอสเอ็มอี หาแหล่งบ่มเพาะความรู้ ซึ่งมีทั้งที่กระทรวงอุตสาหกรรมและที่ตามสถานศึกษามีอยู่ทั่วไป ซึ่งขณะนี้ธนาคารได้พยายามให้ความสำคัญเรื่องการสนับสนุนด้านองค์ความรู้แก่ผู้ประกอบการก่อน การพิจารณาแต่เรื่องการอนุมัติสินเชื่อ   ล่าสุด ธนาคารได้เตรียมทำโครงการปักหมุด ธุรกิจติดดาว เตรียมลงพื้นที่ใน จ.ภูเก็ต เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการที่สนใจทำร้านค้าออนไลน์ต้องเตรียมตัวอย่างไร เพื่อสร้างตัวตนในโลกออนไลน์ให้ผู้ซื้อได้ค้นหาร้านค้าในออนไลน์ได้

อย่างไรก็ตาม ถ้าผู้ประกอบการที่ต้องการลงทุนเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาระบบโลจิสติกส์ หรือปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ ธนาคารมีสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษไว้บริการ เช่น สินเชื่อเถ้าแก่ 4.0 จากกระทรวงอุตสาหกรรม สำหรับนิติบุคคลคิดอัตราดอกเบี้ยเพียง 1% ต่อปี ปลอดชำระเงินต้น 3 ปีแรก สินเชื่อเศรษฐกิจติดดาว สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลดอกเบี้ย 3% ใน 3 ปีแรก เพื่อธุรกิจเกษตรแปรรูปท่องเที่ยว ท่องเที่ยวชุมชน และผู้ประกอบการใหม่ หรือมีนวัตกรรม