สรรพากรเร่งเครื่อง ออกกม.รีดภาษีใหม่

วันที่ 03 พ.ย. 2561 เวลา 09:14 น.
สรรพากรเร่งเครื่อง ออกกม.รีดภาษีใหม่
กรมสรรพากรเร่งกฎหมายภาษีใหม่เชื่อมระบบบัญชีเดียว เพิ่มประสิทธิภาพเก็บรายได้

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร เพื่อรองรับระบบภาษีและเอกสารธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงการพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (อี-เพย์เมนต์) อยู่ระหว่างการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากผู้ประกอบการธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (e-Business) ใน ต่างประเทศ อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกรมสรรพากรผลักดันให้กฎหมายออกทันภายในรัฐบาลชุดนี้    ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวช่วยส่งเสริมกับมาตรการให้เอสเอ็มอีทำบัญชีเดียว ซึ่งจะเป็นการเชื่อมโยงระบบกันทั้งหมด ทำให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการได้อย่างตรงจุดที่ผู้ประกอบการต้องการจริงๆ ขณะเดียวกัน ผู้ที่กระทำผิดหรือตั้งใจทุจริตก็ต้องรับโทษ โดยสรรพากรจะบังคับใช้กฎหมายและบทลงโทษอย่างเด็ดขาดเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับผู้เสียภาษีถูกต้อง