ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจลด

วันที่ 02 พ.ย. 2561 เวลา 07:39 น.
ดัชนีเชื่อมั่นธุรกิจลด
ธปท.เผยดัชนีความ เชื่อมั่นทางธุรกิจเดือน ต.ค.ลดลงอยู่ที่ 49.6 หวั่นส่งออกทรุด กระทบการผลิต ยอดคำสั่งซื้อ

ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ดัชนีเชื่อมั่นทางธุรกิจในเดือน ต.ค. 2561 อยู่ที่ระดับ 49.6 ปรับลดลงจากเดือนก่อน จากความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคการผลิต ที่ลดลงเป็นสำคัญ ซึ่งเป็นการปรับลดลงในเกือบทุกองค์ประกอบยกเว้นด้านต้นทุน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ผลิตเพื่อส่งออกที่มีความเชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อ ปริมาณการผลิต และ ผลประกอบการลดลง โดยเฉพาะกลุ่ม ผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีความ เชื่อมั่นด้านคำสั่งซื้อทั้งในและต่างประเทศลดลงมาก

อย่างไรก็ดี ความเชื่อมั่นในด้านต้นทุนปรับดีขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ผลิตเหล็กและผลิตภัณฑ์โลหะขั้นมูลฐาน ส่วนหนึ่งเป็นผลดีจากสงครามการค้าที่ส่งผลให้ราคาสินค้าโภคภัณฑ์หมวดโลหะลดลง สำหรับความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการในภาคที่มิใช่การผลิต ดัชนีฯ ยังคงอยู่เหนือระดับ 50 สะท้อนว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจที่ดีขึ้นจากเดือนก่อน สำหรับในมุมมองอีก 3 เดือนข้างหน้า ความเชื่อมั่นทางธุรกิจอยู่ในเกณฑ์ดี ที่ระดับ 54.2 และองค์ประกอบส่วนใหญ่ยังอยู่เหนือระดับ 50 สะท้อนถึงความ เชื่อมั่นของผู้ประกอบการส่วนใหญ่ที่มองว่าภาวะธุรกิจในอีก 3 เดือนข้างหน้าจะดีขึ้นจากปัจจุบัน โดยผู้ประกอบการในภาคที่มิใช่การผลิตมีความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ผู้ประกอบการ ในภาคการผลิตที่มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเริ่มมีจำนวนลดลงบ้างในเดือนนี้ โดยเฉพาะจากกลุ่มผู้ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และผู้ผลิตอาหารและเครื่องดื่ม ส่งผล ให้ดัชนีฯ โดยรวมลดลงจากเดือนก่อน เล็กน้อย