รายการเศรษฐกิจคิดไม่ถึง ตอน "ศิลปะบนเรือนร่าง"

วันที่ 26 ต.ค. 2553 เวลา 17:33 น.
ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม 2553 ทาง ททบ. 5