คุณหญิงชฎาออก บอร์ดไทยพาณิชย์

วันที่ 20 ต.ค. 2561 เวลา 09:15 น.
คุณหญิงชฎาออก บอร์ดไทยพาณิชย์
"คุณหญิงชฎา" ลาออกกรรมการไทยพาณิชย์ทุกชุด จับตา ไทยพาณิชย์ปรับโครงสร้างบอร์ดใหม่อีกระลอก

ธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า คุณหญิงชฎา วัฒนศิริธรรม กรรมการธนาคาร ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการธนาคาร และกรรมการตรวจสอบ รวมถึงตำแหน่งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยทุกชุด โดยมีผลในวันที่ 19 ต.ค. 2561 เนื่องจากดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระครบ 9 ปีแล้ว

นอกจากนั้น คณะกรรมการ ธนาคารได้มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายพสุ เดชะรินทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของธนาคาร แทนตำแหน่งที่ว่างลง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 19 ต.ค. 2561 เช่นกัน

ทั้งนี้ คุณหญิงชฎาเป็นลูกหม้อของธนาคารไทยพาณิชย์ และเคยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการจนกระทั่งเกษียณอายุงาน จึงได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการธนาคารจนยื่นขอลาออก ทางด้านนายพสุเป็นคณบดีคณะพาณิชย ศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้มีความสามารถที่จะเสริมทีมคณะกรรมการให้แข็งแกร่ง  หลังจากธนาคารไทยพาณิชย์ได้มีการปรับเปลี่ยนผู้บริหาร โดยเมื่อวันที่ 16 ก.ค. ที่ผ่านมา ก็ได้ปรับเปลี่ยนบอร์ดบริหารธนาคารเหลือเพียง 4 คน เพื่อความเหมาะสม