เปลี่ยนชื่อบลจ.ทหารไทยปีนี้

วันที่ 19 ต.ค. 2561 เวลา 07:14 น.
เปลี่ยนชื่อบลจ.ทหารไทยปีนี้
พรูเด็นเชียล เปลี่ยนชื่อ บลจ.ทหารไทยปีนี้ คงทีมผู้บริหารเหตุผลงานดี เพิ่มกองทุนเชิงรุก สำรองเลี้ยงชีพ รับสังคมสูงวัย

นายนิค นิแคนดรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น เอเชีย พร้อมด้วยนายกาย สแต๊รปป์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน หรือ บลจ.ในกลุ่มพรูเด็นเชียล แถลงนโยบายภายหลังเข้าถือหุ้นใหญ่ 65% ใน บลจ.ทหารไทย (TMBAM) ว่า มีแผนเปลี่ยนชื่อ บลจ.ทหารไทยภายในปีนี้ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาและจะซื้อหุ้นเพิ่มอีก 35% ในอีก 3 ปีข้างหน้า

อย่างไรก็ตาม ชื่อใหม่จะเป็นตัวแทนของทั้งอีสท์สปริงและธนาคารทหารไทย อย่างไรก็ตามไม่มีนโยบายเปลี่ยนทีมผู้บริหารของ บลจ.ทหารไทย เนื่องจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาทำผลงานได้ดี หรือเติบโต 26% ต่อปี ส่งผลให้ปัจจุบันมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ (เอยูเอ็ม) ที่ 4.3 แสนล้านบาท หรือติดอันดับ 5 บลจ.ที่มีเอยูเอ็มสูงสุด

ขณะที่คาดว่า บลจ.ทหารไทยยังเติบโตได้อีกมาก เนื่องจากปัจจุบันคนไทยลงทุนในกองทุนรวมเพียง 35% ของเงินออมทั้งหมด นอกจากนี้จะมีฐานลูกค้าเพิ่มจากพรูเด็นเชียล มาเสริม โดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีเงินลงทุนสูง (ไฮเน็ตเวิร์ธ) จากปัจจุบันที่ลูกค้าส่วนใหญ่ของ บลจ.ทหารไทยจะเป็นรายย่อย

"เราเห็นโอกาสการทำธุรกิจในไทย โดยบีซีจีคาดว่ากองทุนรวมในไทยเติบโต 11% ต่อปี แม้ขยายตัวน้อยลง แต่ก็ยังโตดี อีกทั้งธุรกิจกองทุนรวมในไทยก็ใหญ่ที่สุดในอาเซียน นอกจากนี้ลงทุนใน บลจ.ทหารไทย จะทำให้อีสท์สปริงสามารถขยายธุรกิจในเอเชียได้อย่างแข็งแกร่ง และเป็นตลาดที่เติบโตเร็วที่สุด" นายนิค กล่าว

นายนิค กล่าวว่า พรูเด็นเชียลจะยังคงเป็นพันธมิตรในการสนับสนุนการขายต่อเนื่อง สำหรับแนวทางการดำเนินธุรกิจยังยึดการขายกองทุนแบบเปิด (Open Architecture) ซึ่งเป็นจุดแข็งของธนาคารทหารไทย

นายกาย กล่าวว่า อีสท์สปริงจะเข้ามาเสริมนโยบายการบริหารกองทุนแบบเชิงรุก จากปัจจุบัน บลจ.ทหารไทยบริหารกองทุนแบบเชิงรับ นอกจากนี้เห็นโอกาสขยายธุรกิจกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD) เนื่องจากไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัย จึงทำให้มีโครงการ PVD อีกมาก ขณะที่ปัจจุบัน บลจ.ทหารไทยมีส่วนแบ่งตลาด PVD เพียง 2% ส่วนแบ่งตลาดกองทุนรวมทั่วไป 8% นอกจากนี้ อีสท์สปริงจะเสริมกองทุนหุ้น หุ้นกู้เอกชน การลงทุนต่างประเทศ ตลอดจนตราสารหนี้ เป็นต้น

นายปิติ ตัณฑเกษม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธนาคารทหารไทย กล่าวว่า อีสท์สปริง มีผลิตภัณฑ์ที่ดี เทคโนโลยีทันสมัย และการบริหารจัดการอย่างมืออาชีพ แม้ขายหุ้นออกทั้ง 100% ธนาคารทหารไทยก็จะมีอีสท์สปริงเป็นพันธมิตรทางธุรกิจหลัก

บรรยายภาพ - ซื้อหุ้นสำเร็จ : ประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง และประธานกรรมการ ธนาคารทหารไทย (ทีเอ็มบี) และ นิค นิแคนดรู ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พรูเด็นเชียล คอร์ปอเรชั่น ร่วมงานอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ประกาศความสำเร็จเข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ บลจ.ทหารไทย (TMBAM) ในสัดส่วน 65% จากธนาคารทหารไทย