บสย.ลุยค้ำสหกรณ์เกษตร-โอท็อป

วันที่ 18 ต.ค. 2561 เวลา 07:16 น.
บสย.ลุยค้ำสหกรณ์เกษตร-โอท็อป
บสย.ดันพีจีเอส 7 วงเงิน 1.5 แสนล้าน พร้อมลุยค้ำสินเชื่อสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน

นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล ประธานกรรมการ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เปิดเผยว่า บสย.เตรียมรุกการรับค้ำประกันสินเชื่อให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชน โอท็อปต่างๆ โดยเฉพาะในช่วงที่ผลผลิตข้าวกำลังออกสู่ตลาด คาดว่าทางกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมถึงโรงสีข้าวอาจมีความต้องการสินเชื่อ ซึ่ง บสย.จะมีผลิตภัณฑ์ภายใต้โครงการค้ำประกันสินเชื่อ Portfolio Guarantee Scheme ระยะที่ 7 ซึ่งมีวงเงินค้ำประกัน 1.5 แสนล้านบาท ให้การสนับสนุนสหกรณ์การเกษตรและวิสาหกิจชุมชนได้

สำหรับการปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่าธรรมเนียมการค้ำประกันและการจ่ายค่าชดเชยก็เพื่อให้การค้ำประกันได้ช่วยผู้ประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

"ยิ่งตอนนี้ใกล้เก็บเกี่ยวข้าว การเข้าไปค้ำประกันสินเชื่อจะช่วยให้วิสาหกิจและสหกรณ์การเกษตรกู้เงินเพื่อรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรได้มากขึ้น และการที่กำหนดค่าธรรมเนียมได้ยืดหยุ่นมากขึ้นจะทำให้ บสย.สามารถลดค่าธรรมเนียมให้กับคนที่ภาครัฐต้องการให้การสนับสนุนได้มากขึ้นด้วย" นายสุรชัย กล่าว

นอกจากนี้ บสย.ได้ประสานความร่วมมือกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ในการค้ำประกันสินเชื่อให้กลุ่มสหกรณ์การเกษตร วิสาหกิจชุมชน ที่จดทะเบียนนิติบุคคล เช่น สหกรณ์การเกษตรที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรจากเกษตรกร สหกรณ์โคนม และกลุ่มที่รวมตัวกันในลักษณะวิสาหกิจชุมชน ซึ่งจะมีผลิตภัณฑ์ สินค้าท้องถิ่น ที่มีแนวคิดที่แตกต่าง และสามารถเติบโตได้ในวงกว้าง ซึ่งยังต้องการเงินทุนในการเสริมสภาพคล่องและขยายกิจการ

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน ระบุจำนวนวิสาหกิจชุมชนทั่วประเทศมีอยู่ประมาณ 7.5 หมื่นราย โดยกลุ่มผลิตพืชผลทางการเกษตรเป็นกลุ่มที่ใหญ่ที่สุดคิดเป็น 24% ตามด้วยกลุ่มปศุสัตว์ 15.1% และการแปรรูปและผลิตภัณฑ์อาหาร 11.7%