ธปท.หนุนโบรกเกอร์ ค้าเงินต่างประเทศ

วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 06:23 น.
ธปท.หนุนโบรกเกอร์ ค้าเงินต่างประเทศ
ธปท.ไฟเขียว บล. เคทีบี-บล.เคทีซีมิโก้ เป็น 2 บริษัทหลักทรัพย์แรกที่ซื้อขายเงินตราต่างประเทศได้

น.ส.วชิรา อารมย์ดี ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายตลาดการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 ต.ค.ที่ผ่านมา ธปท.ได้มีการมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตให้กับบริษัทหลักทรัพย์ 2 แห่ง คือ บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย) และบริษัทหลักทรัพย์ เคที ซีมิโก้  ซึ่งการมอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาตในครั้งนี้ ถือเป็นครั้งแรกที่มีการขยายประเภทผู้ประกอบธุรกิจปัจจัยชำระเงินต่างประเทศ ให้บริษัทหลักทรัพย์สามารถซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศภายใต้กรอบที่กำหนด ถือเป็นการเพิ่มความสำคัญของการเป็นตัวกลางของบริษัทหลักทรัพย์ซึ่งเป็นไปตามแผนการปฏิรูป กฎเกณฑ์ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินที่ ธปท.

ทั้งนี้ เป็นไปตามประกาศกระทรวงการคลัง และประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบริษัทหลักทรัพย์รับอนุญาต เพื่อให้บริษัทหลักทรัพย์ที่ให้บริการในฐานะนายหน้าซื้อขายหรือตัวแทนการลงทุน เพื่อการลงทุนในตราสารและอนุพันธ์ทั้งในและต่างประเทศ สามารถให้บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศกับลูกค้า เพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์ได้ และเปิดโอกาสให้มีผู้ประกอบการรายใหม่สามารถเข้ามาแข่งขันในการให้บริการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ