แบงก์รัฐรับฝากเงินคนจน

วันที่ 17 ต.ค. 2561 เวลา 06:20 น.
แบงก์รัฐรับฝากเงินคนจน
ธ.ก.ส.-ออมสิน เปิดบัญชีรับฝากเงินให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการ 11.4 ล้านคน รอรับแวตคืน 1% เข้าบัญชี 3 ปีห้ามถอน

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมบัญชีกลางได้ข้อสรุปในการร่วมมือกับธนาคารออมสิน และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อเปิดบัญชีเงินฝากพิเศษส่งเสริมการออมให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน ที่จะได้รับเงินคืนจากโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่มทั้ง 11.4 ล้านคน โดยทั้งสองธนาคารจะเปิดบัญชีให้ฟรีโดยไม่คิด ค่าธรรมเนียม และไม่กำหนดการฝากขั้นต่ำ รวมถึงยังเปิดให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ สามารถนำเงินตัวเองมาฝากออมผ่านบัญชีนี้ได้ด้วย เพื่อส่งเสริมการออมแก่ผู้มีรายได้น้อยพร้อมกับให้ดอกเบี้ยพิเศษ

ทั้งนี้ ในเบื้องต้น ธ.ก.ส.จะแบ่งเข้ามาเปิดบัญชีการออมให้กับผู้ถือบัตรคนจนที่มีอาชีพเกษตรกร หรืออาชีพรับจ้างด้านการเกษตร ซึ่งมีจำนวน 4.5 ล้านคน ส่วนอาชีพที่นอกเหนือจากนั้นธนาคารออมสินจะเป็นผู้รับผิดชอบเปิดบัญชีให้ทั้งหมด 6.9 ล้านคน ซึ่งเงินโอนเข้าบัญชีจะมาจากโครงการคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม จากการที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ใช้จ่ายซื้อสินค้าที่มีภาษีมูลค่าเพิ่มกับร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการคืนภาษีของรัฐ

"เงินโอนคืน 1% จากภาษีมูลค่าเพิ่มเพื่อส่งเสริมการออมจะเข้าบัญชีนี้ ซึ่งจะเริ่มเปิดให้ใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 2561-30 เม.ย. 2562 เป็นระยะเวลา 6 เดือน และมีการโอนเงินเข้าบัญชีการออมทุกวันที่ 15 ของเดือนถัดไป"

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรสวัสดิการฯ ทุกคนจะต้องมีบัญชีเงินฝากพิเศษเพิ่มคนละ 1 บัญชี เพื่อรองรับการโอนเงินจากโครงการคืนภาษีเข้าไป แม้ก่อนหน้านี้จะมีหรือไม่มีบัญชีกับ ธ.ก.ส.หรือออมสินก็ตาม เนื่องจากบัญชีดังกล่าวเป็นบัญชีที่มีเงื่อนไขพิเศษและลดความซ้ำซ้อนกับบัญชีเดิมที่มีอยู่แล้ว

นอกจากนี้ ทั้งสองธนาคารจะเปิดบัญชีให้กับผู้ถือบัตรทั้ง 11.4 ล้านคนแบบอัตโนมัติ ซึ่งกรมบัญชีกลางจะประสานนำข้อมูลผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนส่งไปให้กับ 2 ธนาคาร เพื่อเปิดบัญชีให้ ส่วนสมุดบัญชีหรือรายละเอียดเลขบัญชีจะมีการทยอยแจ้งไปให้รับทราบภายหลัง ตามชื่อที่อยู่ที่ผู้ถือบัตรสวัสดิการที่ลงทะเบียนไว้

สำหรับกรณีการเชื่อมโยงบัญชีเงินออมพิเศษ กับการเป็นสมาชิกของ กองทุนการออมแห่งชาติ (กอช.) การคืนแวต จะถูกโอนเก็บไว้เข้าบัญชีไปเรื่อยๆ จนครบกำหนด 3 ปี ถึงจะเบิกถอนนำออกไปใช้ได้ แต่หากผู้ถือบัตรใดเป็นสมาชิก กอช. กรมบัญชีกลางจะโอนเงินไปพักไว้ในบัญชีพิเศษนี้ก่อน

ภาพประกอบข่าว

ข่าวที่เกี่ยวข้องในอดีต