คลังยกระดับแสตมป์ภาษีบาป

วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 08:08 น.
คลังยกระดับแสตมป์ภาษีบาป
สรรพสามิตเพิ่มประสิทธิภาพจัดเก็บ เคาะแสตมป์ภาษีบาปใหม่เหลือ 4 แบบ พร้อมใช้คิว อาร์โค้ดป้องกันการปลอมแปลง

นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ รมช.คลัง เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้เห็นชอบให้กรมสรรพสามิตปรับปรุงการผลิตแสตมป์สินค้าภาษีบาป เพื่อป้องกันการปลอมแปลงเลี่ยงภาษีได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงลดรูปแบบแสตมป์ จากปัจจุบันที่มีหลายรูปแบบให้เหลือน้อยลง เพื่อง่ายต่อการผลิตและประหยัดต้นทุนการผลิต

"ปัจจุบบันแสตมป์สรรพสามิต บุหรี่ สุรา เบียร์ มีเป็น 10 รูปแบบ หลังจากนี้แสตมป์จะมี 4 แบบ คือแสตมป์ภาษีบุหรี่ยาสูบในประเทศกับนอกประเทศคนละสี และสุราเบียร์ในและนอกประเทศคนละสี เป็นต้น" นายวิสุทธิ์ กล่าว

นายวิสุทธิ์ กล่าวว่า เบื้องต้นกรมสรรพสามิตจะให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้ผลิตแสตมป์ให้ หลังจากนั้นกรมสรรพามิตจะจัดซื้อจัดจ้างเครื่องผลิตแสตมป์เอง คาดว่าใช้เวลาในการจัดซื้อ 6 เดือน ซึ่งการปรับปรุงแสตมป์ใหม่จะทำให้การรั่วไหลของภาษีลดลง เพราะแสตมป์จะมีคิวอาร์โค้ด สามารถตรวจสอบแหล่งการผลิต รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ว่าผลิตเมื่อไร ทำให้เกิดการปลอมแปลงแสตมป์ได้ยาก

รมช.คลัง กล่าวว่า คลังยังได้สั่งให้กรมสรรพสามิตปรับปรุงแสตมป์ของภาษียาเส้นให้มีต้นทุนที่ถูกลง เพราะตอนนี้การเก็บภาษียาเส้นมีอัตราต่ำ ค่าแสตมป์มีต้นทุนสูงกว่าอัตราภาษีที่เก็บได้ อย่างไรก็ตามยืนยันยังไม่มีการตัดสินใจขึ้นอัตราภาษียาเส้นในขณะนี้

นอกจากนี้ ยังให้กรมสรรพสามิตรวมถึงกรมศุลกากรเร่งปราบปรามบุหรี่เถื่อนและบุหรี่ปลอมที่ลักลอบเข้า มาขายในประเทศ โดยเฉพาะในเขต ภาคใต้ เพราะกระทบกับผู้ผลิตในประเทศและผู้นำเข้าที่เสียภาษีถูกต้อง ทำให้ยอดขายลดลง กระทบทั้งผู้ประกอบการและรัฐบาลทำให้การเก็บภาษีได้ลดลง

ภาพประกอบข่าว