รัฐวิสาหกิจส่งคลัง 1.5 แสนล.

วันที่ 12 ต.ค. 2561 เวลา 07:58 น.
รัฐวิสาหกิจส่งคลัง 1.5 แสนล.
สคร.ปลื้มผลงาน ปีงบ 2561 รัฐวิสาหกิจผลประกอบการดีนำส่งรายได้ทะลุกว่า 1.57 แสนล้าน สูงกว่าเป้าหมาย 15%

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยว่า ปีงบประมาณ 2561 (เดือน ต.ค. 2560-ก.ย. 2561) สคร.สามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจและกิจการ ที่กระทรวงการคลังถือหุ้นได้จำนวน 1.57 แสนล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายการจัดเก็บรายได้แผ่นดิน จำนวนกว่า 2 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็น 15% ของเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ 1.37 แสนล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐวิสาหกิจที่นำส่งรายได้สะสมสูงสุด 5 ลำดับแรก ได้แก่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนำส่งรายได้กว่า 4.08 หมื่นล้านบาท การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย นำส่งรายได้ 2.07 หมื่นล้านบาท บริษัท ปตท.นำส่งรายได้ 1.75 หมื่นล้านบาท ธนาคารออมสิน นำส่งรายได้ 1.73 หมื่นล้านบาท และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 1.17 หมื่นล้านบาท ซึ่งคิดเป็น 69% ของการนำส่งรายได้สะสมทั้งหมด โดยการจัดเก็บรายได้ที่สูงกว่าเป้าหมายมีสาเหตุหลักมาจากรัฐวิสาหกิจและกิจการที่กระทรวงการคลังถือหุ้นมีผลประกอบการในภาพรวมที่ดีขึ้น

นอกจากนี้ เป็นผลมาจากการที่ สคร.ได้ผลักดันให้รัฐวิสาหกิจพัฒนากระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบ มุ่งเน้นการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปรับใช้อย่างสร้างสรรค์เพื่อสร้างรายได้และลดต้นทุนการดำเนินงาน พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ซึ่ง ส่งผลให้รัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง