ธสน.ชี้ซีแอลเอ็มวียังไม่เจอเบี้ยวหนี้

วันที่ 11 ต.ค. 2561 เวลา 06:52 น.
ธสน.ชี้ซีแอลเอ็มวียังไม่เจอเบี้ยวหนี้
ธสน.จับตาคู่ค้าจีนและประเทศเพื่อนบ้าน แม้ยังไม่เห็นสัญญาณเสี่ยงของลูกค้าที่จะไม่ได้รับชำระค่าสินค้า

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (ธสน.) เปิดเผยว่า ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ธสน.ยังไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนชดเชยกรณีผู้ประกอบการไทยไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อในซีแอลเอ็มวี (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) เนื่องจาก ธสน.เฝ้าติดตามสถานการณ์การค้าของลูกค้าในกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิด

สำหรับประเทศจีน ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของผู้ประกอบการไทยในขณะนี้ ยังไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนภายใต้บริการประกันการส่งออกเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจขององค์กรรับประกันระดับโลกหลายแห่ง ระบุข้อมูลตรงกันว่า ในปี 2561 คู่ค้าในประเทศจีนยังคงมีแนวโน้มการชำระเงินล่าช้ามากขึ้นอย่างต่อเนื่องและน่าเป็นห่วง โดยอ้างอิงจากในปี 2559 ผลการชำระเงินเฉลี่ยล่าช้าถึง 68 วันหลังวันครบกำหนด และเพิ่มเป็น 76 วันในปี 2560 โดยสาเหตุหลักๆ มาจากปัญหาด้านสภาพคล่องทางการเงินถึง 49% รองลงมาคือปัญหาการบริหารจัดการภายใน ทั้งนี้อุตสาหกรรมที่มีปัญหาด้านการชำระเงินล่าช้าที่สุดสำหรับคู่ค้าในประเทศจีน คือ กลุ่มพลังงาน คิดเป็นสัดส่วน 33% ก่อสร้าง 32% และ ยานยนต์ 27% ตามลำดับ

นายพิศิษฐ์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของการค้าในกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี ซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านเป็นตลาดส่งออก 20 อันดับแรกของไทยเริ่มคึกคัก นับตั้งแต่เมียนมาเปิดประเทศ มีผู้ประกอบการไทยสนใจเข้าไปค้าขายและลงทุนในกลุ่มซีแอลเอ็มวีมากขึ้น

ทั้งนี้ หากเป็นผู้ประกอบการใหม่ ที่ไม่เคยค้าขายอยู่ก่อนหน้าแล้ว จะมีความกังวลเกี่ยวกับการชำระเงินของ คู่ค้า จึงระมัดระวังในการค้ากับลูกค้าในซีแอลเอ็มวี และสนใจใช้บริการประกันการส่งออกของ ธสน. ซึ่งคุ้มครองการไม่ได้รับชำระเงินค่าสินค้าจากผู้ซื้อครอบคลุมความเสี่ยงทั้งการค้าได้แก่ ผู้ซื้อล้มละลาย และผู้ซื้อปฏิเสธการชำระเงินค่าสินค้าและความเสี่ยงการเมืองได้แก่ การควบคุมการโอนเงิน การห้ามนำเข้าสินค้า และสงคราม จราจร ปฏิวัติ รัฐประหาร

นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการให้บริการทางออนไลน์และการจัดให้มีกรมธรรม์หลากหลายรูปแบบที่ตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการทุกขนาดธุรกิจ ทั้งเอสเอ็มอีและรายใหญ่บริการประกันซีแอลเอ็มเป็นบริการประกันความเสี่ยงให้แก่ผู้ส่งออกเอสเอ็มอีไทยที่มีมูลค่าการส่งออกไม่เกิน 1 ล้านบาท/ครั้ง และส่งออกภายใต้เทอมการชำระเงินสูงสุดไม่เกิน 90 วัน วงเงินรับประกันแบ่งตามประเภทความคุ้มครอง

บทความแนะนำ