แบงก์รัฐอุ้มสตาร์ทอัพ

วันที่ 10 ต.ค. 2561 เวลา 06:36 น.
แบงก์รัฐอุ้มสตาร์ทอัพ
คลังเผยมีสตาร์ทอัพ ลงทะเบียนเข้าระบบกว่า 1,700 ราย และยอดขอใช้สิทธิเว้นภาษีจากกำไรแล้ว 88 ราย

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ (บอร์ดสตาร์ทอัพ) ประจำเดือน ก.ย. 2561 รับทราบผลการดำเนินงานธนาคารออมสิน ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และธนาคารกรุงไทย ได้อนุมัติการร่วมลงทุนกับสตาร์ทอัพแล้ว 49 ราย วงเงินรวม 1,305 ล้านบาท โดยมีสตาร์ทอัพ 16 ราย ที่ได้ร่วมลงทุนสำเร็จแล้ว คิดเป็น เงินร่วมทุน 375 ล้านบาท ซึ่งมีกิจการ สตาร์ทอัพได้รับอนุมัติการร่วมลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 3 ราย วงเงิน 41 ล้านบาท สำหรับจำนวนสตาร์ทอัพที่ลงทะเบียนกับสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติปัจจุบันมีทั้งสิ้น 1,700 ราย ในจำนวนนี้เป็นสตาร์ทอัพและเอสเอ็มอีที่ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษี เพื่อยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับกำไรสุทธิระยะเวลา 5 ปี มีเข้ามาจดทะเบียนและได้รับการรับรองกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) แล้ว 108 ราย และได้ขอใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี 88 ราย เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อนหน้า 5 ราย

นายพรชัย กล่าวว่า ขณะนี้มีกลุ่มนักลงทุนที่ลงทะเบียนเว็บสตาร์ทอัพไทยแลนด์แล้ว 400 ราย และมีกิจการเงินร่วมลงทุน และทรัสต์เพื่อกิจการเงินร่วมลงทุน ขอรับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้จากเงินปันผลและ รายได้จากการโอนหุ้นของบริษัทเป้าหมายเป็นระยะเวลา 10 รอบระยะเวลาบัญชี กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทั้งสิ้น 32 ราย นอกจากนี้ ยังมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสตาร์ทอัพเช่น งานโกเวอร์เมนท์ โพรคิวเมนท์ ทรานส์ฟอร์เมชั่ดน เพื่อแสดงนวัตกรรมจากธุรกิจสตาร์ทอัพที่พร้อมให้บริการแก่ภาครัฐและเอกชนกว่า 80 ราย อาทิ การพัฒนากำลังคนภาครัฐและการสื่อสารนโยบายสาธารณะ โดยได้ตั้ง เป้าให้มีการซื้อขายระหว่างภาครัฐกับสตาร์ทอัพเป็นครั้งแรกภายในงานนี้ ไม่น้อยกว่า 1,000 ล้านบาท