ปตท.เปิดแบงก์ในปั๊มดันเศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่ 05 ต.ค. 2561 เวลา 08:32 น.
ปตท.เปิดแบงก์ในปั๊มดันเศรษฐกิจภูมิภาค
9 แบงก์รัฐ จับมือ ปตท. สร้างคอมมูนิตี้ มอลล์ รวมสาขา แบงก์รัฐในปั๊มชุมชน พร้อมดันสินค้าโอท็อปขึ้น e-Market          นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการลงนามระหว่างผู้บริหารบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก บริษัท ไปรษณีย์ไทย และสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐทั้ง 9 แห่ง เพื่อใช้พื้นที่ปั๊ม ปตท.เป็นศูนย์รวมในการให้บริการธุรกรรมทางการเงินแบบ One Service เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงสถาบันการเงินของรัฐได้ง่าย รวมถึงเป็นศูนย์กระจายสินค้าชุมชน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า ภายในสิ้นปีนี้จะสามารถคัดเลือกปั๊ม ปตท. เพื่อทำโครงการนี้ โดยมีรูปแบบเป็น คอมมูนิตี้ มอลล์ของแบงก์รัฐ เปิดบูธขายสินค้าโอท็อป ซึ่งจะช่วยเรื่องลดต้นทุนการเปิดสาขาซึ่งเฉลี่ยอยู่ที่ 4-5 แสนบาท/เดือน โดยธนาคารออมสินและกรุงไทยจะทำหน้าที่เรื่องการทำตลาด e-Market ส่วนธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยจะทำเรื่องการออกแบบผลิตภัณฑ์ และให้ไปรษณีย์ไทยทำหน้าที่ด้านโลจิสติกส์จัดส่งสินค้า และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะนำผลิตภัณฑ์จากเกษตรกรมาจัดจำหน่าย และเป็นศูนย์กระจายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน