ดันไทยขึ้นฮับตลาดการเงิน

วันที่ 02 ต.ค. 2561 เวลา 11:11 น.
ดันไทยขึ้นฮับตลาดการเงิน
คณะกรรมการพัฒนาฯ เตรียมเสนอ ครม.ผลักดันไทยเป็นตัวกลางด้านการเงิน CLMV โอนเงินผ่านพร้อมเพย์

รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพัฒนาความเชื่อมโยงด้านตลาดเงินตลาดทุนของไทยกับกลุ่มประเทศในภูมิภาค เพื่อนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบ ประกอบด้วย แผน ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินโดยใช้ไทยเป็นตัวกลางของกลุ่มประเทศ CLMV ในการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ ตราสารทุน การส่งเสริมให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม (บลจ.) ของไทยร่วมลงทุนกับ บลจ.ประเทศเพื่อนบ้าน การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนด้านประกันภัย เพื่อให้ไทยเป็นฐานทำธุรกิจรับช่วงประกันภัยต่อ

นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รมว.คลัง กล่าวว่า คณะกรรมการฯ ได้สั่งการให้ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หารือกับธนาคารกลางของประเทศเพื่อนบ้าน เพื่ออำนวยความสะดวกการโอนเงินข้ามประเทศผ่านระบบพร้อมเพย์ในกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน CLMV รวมถึงให้ใช้คิวอาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานกลางนำมาใช้โอนเงินระหว่างประเทศ เพื่อความสะดวกรวดเร็วและลดต้นทุน

นอกจากนี้ ธปท.ต้องส่งเสริมการโอนเงินสกุลท้องถิ่น เพื่อใช้ในการซื้อขายสินค้าเงินบาทกับสกุลเพื่อนบ้านโดยตรง ไม่ต้องผ่านเงินดอลลาร์สหรัฐที่ต้นทุนสูง เพื่อให้เศรษฐกิจของ CLMV มีความเติบโตเข้มแข็งด้านการค้าการเงินมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ธปท.ต้องส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเงินในสกุลของประเทศ CLMV มากขึ้น ที่ปัจจุบันยังมีน้อยอยู่ เพราะเป็นการให้แลกเปลี่ยนกันระหว่างธนาคารพาณิชย์ด้วยกันเท่านั้น ให้ปริมาณแลกเปลี่ยนมีน้อย ซึ่ง ธปท.ต้องหามาตรการเพิ่มเติมที่จะช่วยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นได้มากกว่านี้ ไม่ใช่ปล่อยให้แต่ธนาคารพาณิชย์ทำกันเองเท่านั้น

นายอภิศักดิ์ กล่าวว่า ในส่วนของภาคประกันภัยทางคณะกรรมการฯ ได้มีการเสนอให้มีการรับประกันช่วงต่อภายในประเทศมากขึ้น เพราะประเทศไทยมีการลงทุนอีกจำนวนมากที่ต้องทำประกันภัยทั้งสิ้น หากสามารถประกันภัยรับช่วงต่ออยู่ในประเทศ และเป็นฐานประกันรับช่วงต่อในกลุ่มประเทศ CLMV ก็จะทำให้เงินอยู่ในประเทศ โดยปัจจุบันไทยต้องส่งประกันช่วงต่อให้กับบริษัทประกันในประเทศสิงคโปร์ เบื้องต้นมีแนวคิดให้บริษัทประกันภัยรับช่วงต่อขนาดใหญ่ของโลก มาเปิดสำนักงานสาขาในประเทศไทย

นอกจากนี้ ยังต้องมีการส่งเสริมให้บริษัทประกันภัยของไทย ไปเปิดสาขาในกลุ่มประเทศ CLMV มากขึ้น ซึ่งในประเทศลาวมีบริษัทประกันภัยของไทยไปเปิดแล้วหลายแห่ง แต่ในประเทศอื่นๆ ยังมีน้อยและอยู่ระหว่างเจรจาไปเปิด