เจ้าหนี้ต่อรองธปท. จำนำทะเบียน36%

วันที่ 29 ก.ย. 2561 เวลา 09:17 น.
เจ้าหนี้ต่อรองธปท. จำนำทะเบียน36%
เจ้าหนี้วอน ธปท.ขอคิดดอกเบี้ยจำนำทะเบียนรถยนต์อัตราเดียวคือ 36% อ้างปล่อยรายย่อย ไม่คุ้มทุน หวั่นวิ่งซบหนี้นอกระบบแทน

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ เปิดเผยว่า เห็นด้วยกับการกำหนดเกณฑ์จำนำทะเบียนรถของธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เนื่องจากทำให้เกิดความชัดเจนในเรื่องการคุ้มครองผู้บริโภคได้ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม ภายหลังจากได้เข้าร่วมทำประชาพิจารณ์ร่วมกับ ธปท.ก็ได้เสนอว่า ควรให้คิดอัตราดอกเบี้ยเพียงอัตราเดียวคือ 36% เท่ากันทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่หรือรายเล็ก เหมือนกับการปล่อยสินเชื่อบุคคลที่คิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 36% เนื่องจากการปล่อยกู้วงเงินจำนวนน้อยๆ จะมีต้นทุนสูงกว่าการปล่อยกู้วงเงินจำนวนมาก เช่น หากลูกค้ากู้เงินเพียง 3,000 บาท บริษัทก็จะขาดทุนไม่คุ้มกับต้นทุน ทำให้จะไม่ปล่อยกู้ลูกค้ารายย่อยๆ ดังนั้นกลุ่มลูกค้ารายย่อยจะหันไปกู้เงินนอกระบบแทน

ปัจจุบัน เงินติดล้อ ได้ใช้ใบอนุญาตนาโนไฟแนนซ์ ซึ่งปล่อยเงินกู้อัตราดอกเบี้ยได้สูงสุด 36% โดยลูกค้าไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ซึ่งปล่อยสินเชื่อบุคคลรายละ 3-5 หมื่นบาท จำนำมอเตอร์ไซค์วงเงินประมาณ 1 หมื่นบาท คิดอัตราดอกเบี้ย 31.7% ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ แต่ถ้ารวมก็ไม่เกิน 36% ในส่วนจำนำทะเบียนรถยนต์ จะคิดอัตราดอกเบี้ยไม่เกิน 15% ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ส่วนสัญญาเช่าซื้อไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย

"การปล่อยกู้วงเงินมากกับวงเงินน้อยจะมีต้นทุนเท่ากัน แต่หากมีการปล่อยวงเงินน้อยจะทำให้ขาดทุน ซึ่งหากแบงก์ชาติกำหนดไม่ให้คิดดอกเบี้ยเกิน 28% ทำให้บริษัทจะต้องกับมาพิจารณาว่าจะให้บริการสินเชื่อลูกค้ากว่าหมื่นรายต่อหรือไม่" นายปิยะศักดิ์ กล่าว

นายชูชาติ เพ็ชรอำไพ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองไทย ลิสซิ่ง กล่าวว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เห็นว่าควรมีการกำหนดอัตราดอกเบี้ยตามวงเงินการปล่อยกู้ โดยวงเงินที่ต่ำกว่า 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยควรสูงกว่า 28% ถ้าวงเงินกู้สูงกว่า 5 หมื่นบาท ดอกเบี้ยอยู่ที่ 28% เนื่องจากลูกค้ารายย่อยมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการปล่อยกู้ลูกค้ารายใหญ่ หากคิดดอกเบี้ยต่ำจะไม่คุ้มทุน ส่วนประเด็นวงเงินให้กู้สูงสุดเท่าใดนั้นไม่มีปัญหาเพราะไม่ได้กำหนดอยู่แล้ว และขึ้นอยู่กับหลักประกันและการพิจารณาของผู้ประกอบการ

"ในส่วนของเมืองไทย ลิสซิ่ง เองไม่มีปัญหาอะไร เนื่องจากปัจจุบันคิดอัตราดอกเบี้ย 15% บวกค่าใช้จ่ายอื่นๆ อีก 8% รวมสูงสุด 23% ยังเหลืออีก 5% ตามกำหนดของ ธปท. การประกาศเกณฑ์คุมจำนำทะเบียนรถไม่ผลกระทบต่อบริษัท" นายชูชาติ กล่าว