ลุยแก้พรบ.สลาก เปิดทางออนไลน์

วันที่ 29 ก.ย. 2561 เวลา 08:33 น.
ลุยแก้พรบ.สลาก เปิดทางออนไลน์
คลังแย้มเสนอแก้ พ.ร.บ.ทันเข้ากฤษฎีกาเดือน พ.ย.นี้ ชี้ให้สลากออกผลิตภัณฑ์ใหม่ทำได้ แต่สั่งโละกองทุนพัฒนาสังคม

รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไข พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล พ.ศ. 2517 ว่า คาดว่าจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ทันในเดือน พ.ย.นี้ เพราะก่อนหน้านี้ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการ และได้เสนอให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาไปแล้ว

ทั้งนี้ ในส่วนของการเปิดช่องให้สำนักงานสลากฯ ออกผลิตภัณฑ์สลากใหม่ การกำหนดบทลงโทษ คาดว่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่อาจจะมีการพิจารณาเรื่องการยกเลิกการเก็บเงินเข้ากองทุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเพื่อพัฒนาสังคม ที่เดิมกำหนดให้เก็บ 3% ของยอดจำหน่าย

ขณะที่กระทรวงการคลังเห็นชอบตามที่สำนักงานสลากฯ เสนอภายหลังให้ลดการเก็บเงินเข้ากองทุนสลากฯ เหลือ 1% หรือไม่เกินปีละ 1,000 ล้านบาท และคาดว่าการแก้ไข พ.ร.บ.สลากฯ จะทันการพิจารณาของรัฐบาลปัจจุบัน