คลังโชว์ยอดปล่อยเงินกู้ ช่วยรายย่อย

วันที่ 27 ก.ย. 2561 เวลา 08:22 น.
คลังโชว์ยอดปล่อยเงินกู้ ช่วยรายย่อย
คลังเผยแบงก์รัฐปล่อยกู้แก้หนี้นอกระบบแล้ว 1.4 หมื่นล้าน ส่วนพิโกไฟแนนซ์ได้ 785 ล้าน

นายพรชัย ฐีระเวช ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการเงิน ในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง เปิดเผยว่า ตั้งแต่เดือน มี.ค.-ส.ค. 2561 ทางธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ได้ปล่อยสินเชื่อรายย่อยเพื่อการใช้จ่ายฉุกเฉินไปแล้ว 3.19 แสนราย เป็นเงิน 1.43 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นสินเชื่อแก่ประชาชนทั่วไป 2.98 แสนราย เป็นเงิน 1.34 หมื่นล้านบาท และสินเชื่อแก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการ ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2560 ที่มีหนี้นอกระบบ 2.08 หมื่นราย เป็นเงิน 927 ล้านบาท

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการ ดำเนินการกับเจ้าหนี้นอกระบบที่กระทำผิดกฎหมายตั้งแต่เดือน ต.ค. 2559-ส.ค. 2561 มีการจับกุมผู้กระทำผิดรวมทั้งสิ้น 3,175 คน

นอกจากนี้ ตั้งแต่เดือน ธ.ค. 2559-ก.ค. 2561 ทางผู้ประกอบการธุรกิจสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัดภายใต้การกำกับหรือสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์มียอดสินเชื่ออนุมัติสะสม 3.03 หมื่นบัญชี รวม 785 ล้านบาท หรือเฉลี่ย 2.5 หมื่นบาท/บัญชี         ขณะที่ยอดสินเชื่อคงค้างรวมมี ทั้งสิ้น 1.35 หมื่นบัญชี เป็นเงิน 329 ล้านบาท และมีหนี้เอ็นพีแอล 276 บัญชี เป็นเงิน 8 ล้านบาท หรือ 2.4%