สรรพากรติวเข้มบัญชีเดียว

วันที่ 22 ก.ย. 2561 เวลา 08:46 น.
สรรพากรติวเข้มบัญชีเดียว
"เอกนิติ" ประชุมทางไกลสรรพากรทั่วประเทศ ย้ำมาตรการ เอสเอ็มอีบัญชีเดียว ลั่นปีหน้าต้อง นำส่งก่อนยื่นแบงก์อนุมัติสินเชื่อ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า ได้ถ่ายทอดสัญญาณผ่านระบบ TelePresence ไปยังสำนักงานสรรพากรพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้ผู้ประกอบการรับทราบพร้อมกันเรื่องมาตรการขับเคลื่อนบัญชีชุดเดียว ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมสรรพากร สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรม แห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย และสำนักงานบัญชี เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำบัญชีชุดเดียว และรองรับการดำเนินการของสถาบันการเงินที่จะใช้บัญชีและงบการเงินที่นำส่งกรมสรรพากรเป็นหลักฐานในการทำธุรกรรมทางการเงินและการขออนุมัติสินเชื่อ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2562 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การจัดทำบัญชีชุดเดียว เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจอย่างมั่นคง ได้ประโยชน์จากข้อมูลที่สะท้อนผลการประกอบการที่แท้จริง สามารถตัดสินใจดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส บริหารจัดการความเสี่ยงของธุรกิจได้ ลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น ส่งผลให้ธุรกิจมีความน่าเชื่อถือ และสามารถแข่งขันได้

ขณะเดียวกันรัฐบาลยังสามารถกำหนดมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการได้อย่างเหมาะสมและตรงกับความต้องการ สถาบันการเงินมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการพิจารณาให้สินเชื่อ กรมสรรพากรจัดเก็บภาษีอากรได้ตามสภาพข้อเท็จจริงของการประกอบการ ทำให้เกิดการขยายตัวของการลงทุนในประเทศอย่างต่อเนื่อง เศรษฐกิจของประเทศไทยเติบโตอย่างยั่งยืน